Zpět na články

NOVOLUNÍ na rozhraní znamení Panny a Vah

Jakým způsobem nahlédnout toto novoluní, nad čím se zamyslet a kam nasměrovat náš život.

NOVOLUNÍ na rozhraní znamení Panny a Vah

PODZIMNí ROVNODENNOST, NOVolunní na rozhraní znamení Panny a Vah

...zastavme se na chvíli a zamysleme se nad následujícími otázkami:....

*Jak vnímáme podzimní čas?

Jako období nadcházejících chmurných a potemnělých nálad, anebo jako magický čas plný barevných proměn a světýlek ve tmě, které můžeme díky větší příležitosti ponořit se do sebe, najít v prostoru ticha svého příbytku ať už uvnitř sebe, nebo v prostoru, v němž je nám dobře?

*Jak vnímáme a jaké máme vztahy ve svém životě?

Jsou plné neporozumění, či jsou dokonce propastně bolavé, anebo hřejivé, konejšící a plné naplňujících a tvořivých okolností a vzájemného pochopení, lásky a možností hluboce otevřít své nitro?

Vztahy jsou alfou a omegou našeho života. Nic není důležitější v našem životě, i když se někdy můžeme tvářit, že tomu tak není. Rozpoznat to, že všichni lidé přicházejí do našeho života pro to, aby nás něčemu učili a prostřednictvím jejich blízkosti, anebo vzdálenosti máme pochopit kým jsme a přijmout všechno, co prostřednictvím zrcadel a podobnosti s druhými vlastně v sobě máme a třeba i proměňovat v sobě nastavení, které neodpovídá sebe lásce. Vyžaduje to upřímnost a odvahu čelit všem těmto skutečnostem.

Všechno leží v jednotném univerzálním poli nesčetných možností. Je jen na nás, co si vybereme, po čem opravdu ze srdce toužíme a po čem sáhneme. Klíč leží v hlubině skryté pod naší hrudí, v oblasti, kterou z hlediska čakrového systému nazýváme srdeční - (z indického slova "anaháta").

Zvykli jsme si na rozumový svět, na svět povinností a omezení z toho plynoucích, že nám už ani nepřišlo divné, jakým způsobem jsme ničili "z pozice hlavy" všechno včetně sebe. Toto paradigma je u konce a jsme v etapě, která vyžaduje naprosto jiný přístup. Staré vzorce, ve kterých jsme se po dlouhý čas pohybovali a které jsme žili je třeba opustit a otevřít se nové realitě.

Slunce v konjunkci s Lunou a tedy - novoluní na rozhraní Panny a Vah (dosah a působnost tohoto postavení je vždy přibližně 2dny před přesným postavením planet a 2dny poté, tedy od 23. - 27.září) - nám umožňuje sloučit a hlouběji propojit, procítit a dát do rovnováhy mužský a ženský prvek v sobě. Vzhledem k opozici s Neptunem v Rybách nás mohou brzdit iluzorní představy o tom, jak takové spojení má vlastně vypadat. Měli bychom si však uvědomit, že v hloubi svého srdce už víme, jak to udělat, jak na tomto pracovat ať už v intencích svého nitra, nebo na úrovni propojení se s lidmi.

Dále sem zasahuje opozice Jupitera v Beranu, která nám ukazuje že ani příliš ba ani málo není cestou, ale vytvoření rovnováhy pomůže dát věci do správného nastavení. Kdy jindy, než právě v období, které je spojeno se živlem vzduchu, znamením Vah, kardinální dynamikou (ve které věci nabírají na síle svého tématu, a v níž se iniciuje určité paradigma), máme takovou příležitost uchopit věci za správný konec a poučit se z nefunkčních nastavení.

Za souzvuku postavení Merkura a Venuše v zemské Panně, které ovlivňuje také opozice Jupitera a navíc trigon s Plutem můžeme postavit dobré a pevné základy své vize o harmonii a rovnováze ať už ve vztazích, či v jiných oblastech našich životů. Celý svět to potřebuje. Můžeme to dokázat za podmínek, že se nebudeme bát vstoupit do vod vnitřních stínů a postavíme se čelem minulosti, a poučíme se z ní. Přestaneme lpět na přežitém a opustíme, co nám neslouží.

K tomu nám dopomůže Mars v Blížencích v trigonu se Saturnem, jehož lehkost a zároveň pevné kontury nasměrují každý dobrý nápad k jeho smysluplné realizaci, aniž bychom ztráceli energii, ba právě naopak, budeme tím zcela nasyceni. Tedy nasyceni tím, co dokážeme nejen vyzářit, ale zmnožit a stvořit krásného.

Sdílet na Facebooku
Alexandra Taberi

Alexandra Taberi

Astrologické poradenství Kraniosakrální terapie

Nabízím Vám služby v oblasti astrologické. Osobní horoskop, partnerský, karmický a dotazový. Ošetření pomocí kraniosakrální terapie. Vytvoření osobních energetických obrázků (mandal)

Podobné články

Novoluní v zemském znamení Býka

Astrologie a horoskopy

Nov v Býku a jakým způsobem se zharmonizovat v těchto dnech

Červen, čas bilance a prověrek

Astrologie a horoskopy

Tento měsíc bude přát každému otevřenému srdci zkusit něco nového. A to by jej mohlo přivést k zásadnímu poznání, že pohotová reakce ať už myšlenková nebo fyzická, na to, co život přináší...

Horoskop na dnes
Přidej si Zverokruh.cz na plochu! Přidat na plochu