Zpět na články

Horoskop jako navigace cestou života

Co můžeme najít v Osobním Horoskopu, aneb čím nám může být prospěšný, a co nás učí.

Horoskop jako navigace cestou života

HOROSKOP

Osobní horoskop je cestou poznání sebe sama. Dává nám nahlédnout do niterné oblasti naší Bytosti a vyjevuje zcela osobní charakteristiku každého z nás. V jeho poselství zaznívá osobní akord, který aby zazněl tím správným tónem - od nás vyžaduje cestu učení. Mystérium každého horoskopu tedy spočívá ve znalosti sebe sama a v otevřenosti se k novým poznatkům toho, kým se můžeme stát, pokud to dovolíme.

Pro toho, kdo si pod horoskopem představí danosti charakteru není cesta tolik bohatá. Životní proud nás však všechny dříve, či později navede k poznání, že nic není neměnné, a pokud tomu vzdorujeme, lekce bývají ne tak snadné, ale i to je pro některé cesta.

PLANETY

Každý horoskop v sobě skrývá mnoho životních oblastí, ve kterých se účastní zrcadlení nebeských Bytostí - Planet. Každá z těchto nebeských Bytostí má svůj potenciál, svůj charakter a rozehrává svůj akord. Někdy je jeho hlas silnější, jindy slabší, to vždy v závislosti na interakci s archetypem jiné Bytosti a oblasti jejího působení.

Na tomto principu zrcadlení je tedy založeno naše Bytí zde na Zemi a to napříč časoprostorovou smyčkou. Některý z obrazů, který se vepíše do našeho života může být součástí tématu našeho určitého vtělení. Horoskop je tedy mapou, ve které můžeme číst o tom, kdo jsme, a kým jsme byli, ale i kým se můžeme stát. Je určitou možností, jak zaslechnout píseň naší Duše. Odhaluje, co potřebujeme udělat, abychom se stali sami sebou, šli dál svou cestou, a naučili se přijmout výzvy s pomocí vybavení, které máme. Pověstné latinské zvolání: "Astra inclinant - non necessitant", znamená "Hvězdy nabádají, ale nenutí", je pravým ukazatelem cesty.

Vyšší vedení

Utváříme-li svůj život v souladu s Vyšším vedením Univerzálního principu, kterým je Láska, jsme doslova nadnášeni proudem. Nacházíme podporu, velmi příjemné zpětné vazby a můžeme se více podílet na Bytí společenství, které utváříme pozitivním způsobem. Říkáme tomu často tak, že jsme Tvůrci. Tento mechanismus je v horoskopu zachycen náročnějšími aspekty (vztahy) mezi planetami, které nás vedou k vývoji na osobní rovině. Jako lidské Bytosti máme své vzestupy, ale učíme se skrze poznání, které někdy bývá nelehkého charakteru. To patří k životu. Můžeme tedy hovořit o tom, že toto vedení a v horoskopu jeho silové působení je jakýmsi prodlouženým paprskem Bytí. Skrze harmoničtější planetární aspekty pak můžeme podpořit v sobě to, co už umíme, co už jsme kdysi znali a dokázali a rozvíjet to.

Tedy opět bych na závěr sdělila, že pouze v souladu se svým vnitřním vedením a s vedením, které je nám zprostředkováno se můžeme přibližovat onomu harmonickému stavu, který každý z nás hledáme, a cesta k tomu bývá někdy kratší, jindy poněkud delší. Důležité je, abychom zůstali věrní sami sobě a zároveň se navzájem podporovali a byli k sobě ohleduplní a laskaví. Lásce se učíme všichni a když se k ní přiblížíme, naším úkolem je jí šířit dál.

Sdílet na Facebooku
Alexandra Taberi

Alexandra Taberi

Astrologické poradenství Kraniosakrální terapie

Nabízím Vám služby v oblasti astrologické. Osobní horoskop, partnerský, karmický a dotazový. Ošetření pomocí kraniosakrální terapie. Vytvoření osobních energetických obrázků (mandal)

Podobné články

Novoluní v zemském znamení Býka

Astrologie a horoskopy

Nov v Býku a jakým způsobem se zharmonizovat v těchto dnech

Červen, čas bilance a prověrek

Astrologie a horoskopy

Tento měsíc bude přát každému otevřenému srdci zkusit něco nového. A to by jej mohlo přivést k zásadnímu poznání, že pohotová reakce ať už myšlenková nebo fyzická, na to, co život přináší...

Horoskop na dnes
Přidej si Zverokruh.cz na plochu! Přidat na plochu