Zpět na články

Psi podle zvěrokruhu

Typické vlastnosti jednotlivých znamení zvěrokruhu

Psi podle zvěrokruhu

Jmenuji se Milan Gelnar a pracuji jako profesionální astrolog.

Když jsem dostal od Zvěrokruhu nabídku na spolupráci, tak mě hned jako milovníka zvířat, zejména psů, ale i koček atp., napadlo, že by bylo zajímavé zjistit, zda i psi, projevují typické vlastnosti toho či onoho znamení.

O kočkách si myslím, že je zbytečné se to pokoušet zjistit neb dle mé zkušenosti jsou jako ženy , aneb dělají si, co chtějí, kdy chtějí, jak chtějí a nerespektují nic. Ale u psů je to jiná. Za svůj život jsem zatím měl deset psů a je fakt, že každý se projevoval jinak.

Vždy to byly osobnosti, ale ač profesionální astrolog, nikdy jsem je z pohledu astrologie, nezkoumal.

A přitom, jsem klidně mohl. Vždyť v každém očkovacím průkaze je zapsáno, kdy se který pejsek narodil.

A tak jsme se dohodli, že to zkusíme vyzkoumat. Určité zkušenosti se zkoumáním typických vlastností mám neb jsem se to snažil, svého času dělat u lidí. Dával jsem na svůj web www.astrosfera.cz ankety, kdy jsem pokládal svým čtenářům kontroverzní otázky typu: "Které znamení je dle vašich zkušeností to nejpromiskuitnější, nejnebezpečnější, nejmilejší?" atp. a nechával hlasovat minimálně tisíc respondentů, kteří ale mohli hlasovat jen jednou z jedné IP adresy. Získal jsem tak zajímavý soubor informací, o které se zde, zase v jiném článku podělím.

Nyní jsme se domluvili, že zde zveřejním charakteristické kladné i záporné stránky jednotlivých znamení a vyzveme čtenáře, aby se podívali do svých očkovacích průkazů psů a hlasováním v anketě posoudili, zda to pro psy platí zcela - částečně nebo vůbec.

Typické vlastnosti jednotlivých znamení zvěrokruhu

Beran 20.3. - 20.4.

Kladné stránky

rozhodnost, cílevědomost, sebedůvěra, vůle, bojovnost, instinktivnost, samostatnost, nezávislost, dynamičnost, nadšení, energičnost, aktivita, podnikavost, ukázněnost, dochvilnost, přesnost, odvážnost, manuální zručnost, nevzdává se, hledá řešení, rychle se vzpamatovává

Záporné stránky

v případě, že nemůže něco prosadit vybuchuje, hrubost, bezohlednost, sobeckost, agresivní jednoznačnost, netaktnost, netrpělivost, pudovost, agresivita obecně, ukvapenost, sklony k hulvátství, v případě rozčilení "vidí rudě", vyhledává konflikty, sklony k fanatismu

Býk 20.4. - 21.5.

Kladné stránky

vyzařuje klid a pohodu, rozvážnost, trpělivost, vytrvalost, stabilita, pevnost, důslednost, loajálnost, dává pocit bezpečí, dotahuje věci do konce, umění spolupráce, praktické a pragmatické myšlení

Záporné stránky

lenivost, pohodlnost, požitkářství, sobeckost, hrabivost, umíněnost, zatvrzelost, strnulost, setrvávání v hněvu, pohodlnost, závistivost, flegmatičnost, těžkopádnost, nepružnost ...

Blíženec 21.5. - 21.6.

Kladné stránky

rychlost, přizpůsobivost,čilost, bystrost, živost, nezávislost, pohotovost, zvídavost, bleskové reakce, rychlé myšlení, představivost, neustálý pohyb, změny, manuální zručnost, obratnost, všestrannost, pracovitost - hodně toho stihnou, široký rozhled, vzdělanost, schopnost ze všeho se vymluvit, představivost, vynalézavost

Záporné stránky

Nevypočitatelnost, neklid, nedochvilnost, povrchnost, nestálost, klevetění, nedůslednost, intriky, upovídanost, nespolehlivost, roztěkanost, lehkomyslnost, nekázeň, neschopnost dodržovat řád, nesoustředěnost, nervozita, neschopnost dotahovat věci do konce, neschopnost jít do hloubky ...

Rak 21.6. - 22.7.

Kladné stránky

citlivost, péče o domov, smysl pro rodinu, pečovatelské a ochranitelské sklony, přičinlivost, přítulnost, obětavost, mateřskost, citovost, houževnatost, činorodost, vstřícnost, nekonfliktnost, intuitivnost, výtečná paměť a představivost, komunikativnost, empatičnost, předvídatelný

Záporné stránky

přecitlivělost, láska která bere svobodu a dusí, závislost, náladovost, bojácnost, choulostivost, nedůtklivost, setrvává v ublíženosti, bojácnost, ovlivnitelnost, podléhání iluzím, idealismus, snadná zranitelnost, sebelitování, sklony k závislostem, sklony k citovému vydírání, pláč, hysterie

Lev 22.7. - 23.8.

Kladné stránky

velkorysost, hrdost, důstojnost, vitalita, výkonnost, šlechetnost, sebejistota, schopnost brát na sebe zodpovědnost, vůdcovství, organizační talent, orientace na budoucnost, srdečnost, hravost, statečnost, otevřenost, odvaha, rozhodnost, dovede působit na jiné a vést je, schopnost prosazení

Záporné stránky

egoismus, ješitnost, samolibost, jednostrannost, pudovost, domýšlivost, vytahování se, přezíravost, impulzivnost - ukvapenost (stálé změny), pompa, netolerantnost, marnivost, sebeobdiv, přesvědčení o tom, že jsou někým více než ostatní, pomstychtivost, pocit neomylnosti a moci

Panna 23.8 - 23.9.

Kladné stránky

pracovitost, zodpovědnost, intelekt, obětavost, schopnost postihnout detail, pořádkumilovnost, pilnost, přesnost, logičnost, praktičnost, drží se reality, orientace na službu, týmovost, do chaosu dává řád, snaživost, pozorovací schopnosti, vynalézavost, chápavost, náročnost vůči sobě i druhým

Záporné stránky

šťouravost, pro strom nevidí les, pasivita, nepružnost, pomalost, puntičkářství, přehnaná kritičnost, choulostivost, bojácnost, zejména o své zdraví, podřídivost, samotářství, sobeckost, fanatičnost, malá obraznost, nesoulad s mnohými lidmi, suchopárnost, pedanterie, malichernost, nudnost, citový chlad

Váhy 23.9. - 23.10.

Kladné stránky

diplomacie, smysl pro spravedlnost, chápavost, otevřenost, přátelskost, takt, společenskost, vyjadřovací nadání, nekonfliktnost, vyrovnanost, dobrosrdečnost, ohleduplnost, smysl pro spravedlnost, schopnost naslouchat, mírnost, štědrost, chápavost, poctivost

Záporné stránky

nerozhodnost, málo energie, málo sebedůvěry, snadná ovlivnitelnost, upovídanost, povrchnost, rozvláčnost, nesamostatnost, vyhýbání se konfliktům, slabá vůle, nedostatek sebedůvěry, vyhýbání se odpovědnosti, pasivita, přehnaná přizpůsobivost - nezdravé kompromisy

štír 23.10. - 22.11.

Kladné stránky

pronikání hluboko pod povrch, citová hloubka, věrnost, silná vůle, bystrost, loajalita, houževnatost, chuť přijít věcem na kloub, odvaha, výdrž námah či útrap, překonávání překážek, rychlá regenerace, výkonnost, vytrvalost, důslednost, důkladné myšlení, výborné analytické a pozorovací schopnosti

Záporné stránky

přecitlivělost, náruživost (zejména sexuální), žárlivost, agresivita a sklony k násilí, zlost, náladovost, schopnost zraňovat, trpělivá pomstychtivost, setrvávání v bolesti a nenávisti, podezíravost, ukrutnost, destruktivita, pýcha, sebeúcta , citově snadno zranitelný, vztahovačný, temné vidění, manipulující

Střelec 22.11. - 21.12.

Kladné stránky

přímost, čestnost, silná vůle, sebevědomí, nadšení, elán, duchovnost, vitalita, neustálá ochota jít do akce, samostatnost - spoléhání se na sebe, cílevědomost, velkorysost, idealismus, šlechetnost, důstojnost, upřímnost, odvaha, sebedůvěra, moudrost, dobrodružnost, chápavost, spontánnost

Záporné stránky

netaktnost, třikrát řeže - jednou měří, brutální upřímnost, chlubivost, nadměrná důležitost, žvanivost, nadměrná horlivost, nedostatek taktu, sklon k přehánění všeho, nesoustředěnost, roztěkanost, sklony ke zbrklosti, unáhlenosti, lehkomyslnosti, nepřizná chybu, podrážděnost

Kozoroh 21.12. - 20.1.

Kladné stránky

zodpovědnost, vážnost, vyzrálost, praktičnost, systematičnost, stálost, pracovitost, ctižádostivost, cílevědomost, zodpovědnost, důkladnost, logičnost, spořivost, výkonnost, výdrž, pracovní morálka, spolehlivost, přesnost, loajalita, vytrvalost, věci dotahuje do konce, manuální zručnost

Záporné stránky

citový chlad, bezcitnost, strnulost, omezenost - odříkání, suchost, lakomost, přísnost, šplhounství, plný obav, diktátorství, neúprosnost, nesmiřitelnost, melancholie, autoritativnost, odměřenost, despotičnost, sobeckost, nepružnost, nezábavnost, strnulost, přehnaná opatrnost

Vodnář 20.1. - 18.2.

Kladné stránky

vynalézavost, myšlení, předvídání, organizační charakter, smysl pro humor, přátelskost, humanita, lidskost, bratrskost, optimismus, týmový hráč - vždy potřebuje skupinu lidí, se kterou by se ztotožnil, energický, iniciativní, aktivní, věci chce dělat jinak, usiluje o pokrok, přináší nové nápady

Záporné stránky

nevypočitatelnost, kverulantství, proti všem a všemu, nepořádnost, chladnost, nepraktičnost, rebelantství, fanatismus, malý smysl pro realitu, nepřizpůsobivost, neumí spolupracovat ani se podřídit, nedokáže dělat kompromisy, porušuje dohody, tradice, nedodržuje pravidla, bývá výstřední, extravagantní

Ryby 18.2. - 20.3.

Kladné stránky

mírnost, jemnost, přátelskost, přizpůsobivost, starostlivost, schopnost napojit se na božské vědomí - čtení věcí mezi nebem a zemí - silně rozvinuté mimosmyslové vnímání, telepatické, či jasnovidné schopnosti, komunikativnost, zodpovědnost, věrnost, stálost, oddanost, obětavost, otevřenost

Záporné stránky

zmatenost, nerozhodnost, nejistota, nereálnost, nesamostatnost, pasivita, ustrašenost, melancholie, poddajnost, ovlivnitelnost, nechá se snadno svést, někdy sklony k agresivitě, podléhají klamům a bludům

Za případnou spolupráci moc děkuji.

Rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje váš hvězdný průvodce Milan Gelnar - www.astrosfera.cz
Sdílet na Facebooku
Milan Gelnar

Milan Gelnar

Astrologické poradenství Hvězdná cesta Focení aury a měření čaker Profesionální výklady horoskopů

Jmenuji se Milan Gelnar a pracuji jako profesionální astrolog. Upozornění: Došlo ke zneužití jména a fotografií astrologa Milana Gelnara a někdo podvodně láká z lidí peníze za nějaké jasnovidné služby a amulety. Nic takového pan Gelnar nenabízí.

Podobné články

Které znamení je to nejbohatší?

Které znamení je dle vašich osobních zkušeností to nejbohatší. Hlasujte v anketách na webech Zvěrokruhu

Červen, čas bilance a prověrek

Astrologie a horoskopy

Tento měsíc bude přát každému otevřenému srdci zkusit něco nového. A to by jej mohlo přivést k zásadnímu poznání, že pohotová reakce ať už myšlenková nebo fyzická, na to, co život přináší...

Horoskop na dnes
Přidej si Zverokruh.cz na plochu! Přidat na plochu