Zpět na články

Sluneční cyklus

Je pokládán za základní a je na pochopení jednodušší. Odpovídá jednomu oběhu Země okolo Slunce – čili období jednoho roku. Jeho vliv a průběh je dobře patrný v průběhu zemědělských prací.

Sluneční cyklus

Na jaře se Země probouzí a vše začíná růst. V létě dochází ke zrání, na podzim se dozrálé sklízí a zasévá se pro příští sklizeň. Přes zimu zaseté odpočívá v zemi. Sluneční cyklus roku odpovídá průběhu dne - to je malý sluneční cyklus, ráno je jarem, den létem, večer podzimem a noc zimou. Také je analogický průběhu života všech bytostí - zde je jaro zrozením a dětstvím, léto dospělostí, podzim stářím a zima smrtí - nebo obdobím mezi dvěma vtěleními duše do pozemského žití. Sluneční cyklus je základním cyklem všeho existujícího.
Dávná mystéria všech národů jsou spojena se slunečním cyklem. účelem mystérií nebyla jen plodnost a dobrá úroda, ale celkové posvěcení života, sžití se s harmonií Universa. Dnešní lidé tyto svátky neslaví, proto je moderní civilizace nemocná a lidé nespokojení, ba i nešťastní.
Nad slavením svátků slunečního cyklu bděli dřív čarodějové, vědmy, šamani a kněží či kněžky. Splynout s Universem a jeho harmonií je tak jakousi první třídou, základní gramotností každé čarodějnice. Proto i vy začněte svůj magický výcvik právě zde. Do jednoty s celkem se dobře dostanete tím, že si nejdříve ze všeho uvědomíte, kterak byl váš dosavadní život slunečnímu cyklu podřízen, ačkoliv jste o tom třeba ani nevěděli. Projděte si důležité změny ve vašem životě a uvědomte si, že ty skutečně zásadní změny přišly z velmi podstatné části na jaře a na podzim. Připomeňte si, jak ve vás zrála rozhodnutí a že důležité kroky svého života jste započali velmi často právě poté, co byly přes zimu "pohřbeny do země". Nad analýzou minulosti je třeba posedět dlouho a nalézt ve vlastním životě jednoznačné a přesvědčivé důkazy. Je to začátek vaší práce, nelze jej odbýt. Až projdete vlastní život, obraťte se k životům vašich blízkých a přesvědčete se, že i rytmus jejich života odpovídá cyklu Slunce.
Až budete hotovi s minulostí, zkuste slunečními pohybu vědomě přizpůsobit své kroky současné i budoucí. Začněte zase u sebe - jenom tak se na vlastní kůži přesvědčíte, jak mocný nástroj magie se učíte ovládat. Rozhodnutí a změny, stejně tak jako veškerou důležitou práci si určete na jaro a podzim. Při tom pamatujte, že jarní dění jde více mimo vaši vůli a často musíte počkat, co že se vám objeví, zatímco na podzim si volíte vy, co budete chtít aby vám na jaře vyrostlo. Podzimní změny jsou právě proto ryze vaše a je málo pravděpodobné, že vás něco překvapí.
Léto ustavila božstva jako dobu odpočinku a zábavy. To, co je v létě na práci, je totiž obvykle vnímáno jako zábava. Vědomá činnost v létě odpočívá, čeká a hluboko uložené síly se dostávají k povrchu, aby se spojily s těmi silami, které jsou součástí vědomí. Přirozeně dochází ke spojování obého druhu sil - a symbolem toho je sexuální styk. I v přírodě vše zraje samo, aspoň zdánlivě. Stačí, když je dobrá půda a dostatek vláhy, čili když je rovnováha principu ženského a mužského. Léto je pro člověka i přírodu dobou setkávání, radosti s bližními i dobou nezávazných vztahů, emočních i sexuálních, které mají oslavit plodnost protikladných sil. Mužské a ženské se musí spojit, aby byla dosažena rovnováha na celý rok dopředu. Není proto lepší práce ani lepší zábavy na léto, než je povídání si, setkávání se, zrcadlení se - případně sex. Sexualita je nejvyšší a nejposvátnější oslavou léta.
Zima je opačná. Přes zimu je každý pohroužen sám do sebe, málo lidí chodí ven. Jednání probíhají líně a změny se často nedaří. K pohybu dochází kdesi uvnitř - mimo oblasti našeho vědomí. Přes zimu je třeba přemýšlet, řešit, analyzovat - prostě najít si zábavu sám u sebe. Když budete příliš spoléhat na druhé, můžete být zklamáni. Přes zimu se nepouštěje do ničeho nového, než co je nezbytně nutno, nechtějte nic zvrátit nebo na něco vyzrát - od zrání je ti přece léto.
Přijmete-li sluneční cyklus za svůj, dostane se vám do krve a sroste s vámi. Začnete být šťastnější, nabydete pocitu, že vám pomáhá celý vesmír. Začnete rozumět sobě, dějům okolo sebe a posléze i lidem, s nimiž se setkáváte a budete setkávat. Budete se moci ujmout své čarodějné funkce, která mimo jiné tkví ve schopnosti porozumět druhým a umět jim dát dobrou - skutečně dobrou a užitečnou - radu.

Následuje: Lunární cyklus

Sdílet na Facebooku
Zuzana Antares

Zuzana Antares

Tarot Výklad snů Čarodějnictví Magická poradna

Studuji skryté skutečnosti světa, magické schopnosti člověka a zákonitosti běhu věcí i našeho osudu od roku 1982. V posledních třiadvaceti letech se profesionálně zabývám poradenstvím, které mi předtím bylo koníčkem.

Podobné články

Tajemství esoteriky II.

Čarodějnictví a magie Okultní vědění

Kabala a tajemství vesmíru O kabale, jejím významu, smyslu, počátku, případně možnostech, kolují mnohé zvěsti psané laiky, které nepřesně nebo nepravdi-vě popisují její význam. Pokusme se teď podívat na tuto tajemnou nauku jednak v historicko-magických, jednak v symbolických souvislostech, abychom aspoň částečně poodhalili její význam, tak jak jej užívali dávní zasvěcenci.

Horoskop na dnes
Přidej si Zverokruh.cz na plochu! Přidat na plochu