Zpět na články

Jaký bude týden od 12. 12. 2022 do 18. 12. 2022 podle kartářky a I-ťingu.

Vytrvalost, Velký kotel, Stoupání. Máte vizi i plán, jak dojít k cíli. Nenechejte se nikým a ničím odradit, jste na správné cestě. V osobních vztazích si zachovejte nadhled, samostatnost a svobodnou

Jaký bude týden od 12. 12. 2022 do 18. 12. 2022 podle kartářky a I-ťingu.

Jaký bude týden od 12. 12. 2022 do 18. 12. 2022 podle kartářky a I-ťingu.

Berani:

Vytrvalost, Velký kotel, Stoupání.

Máte vizi i plán, jak dojít k cíli. Nenechejte se nikým a ničím odradit, jste na správné cestě. V osobních vztazích si zachovejte nadhled, samostatnost a svobodnou vůli. Připravte se na velice rušný společenský život. S hlavou vztyčenou jdete stále vpřed a úspěch vás čeká v oblasti duchovní i materiální. Staré problémy už s čistým svědomím házíte za hlavu, závistivci jsou vůči vám bezmocní, už na vás nedosáhnou. Vytrvalost a mravenčí píle se vyplatila, přináší vám štěstí. Nezadaní se sblíží s moudrým, nadaným, zodpovědným a inteligentním protějškem.

Býci:

Překážka, Síla, Bdělost.

Připravte se na názorové střetnutí. V žádném případě se nesnažte jít hlavou proti zdi. Nepostupujte bezhlavě, každé slovo si předem rozmyslete. Jestli vám někdo nabídne pomoc, přijměte ji. Možná bude třeba, abyste se načas stáhli, než se situace uklidní. Získejte více informací a později vytáhněte znovu do boje. Jednejte s rozvahou, klidem, hlavně se nevzdávejte. Ovšem i tehdy, když vám okolí přizná, že pravda je na vaší straně, je na místě bdělost. Sledujte, jak se k vám lidé chovají, všímejte si detailů. Neusínejte na vavřínech, studujte, vzdělávejte se.

Blíženci:

Záření, Mír, Rodina.

Máte plno osobních i pracovních plánů, nyní nastal čas k jejich realizaci. Ovšem je třeba, abyste vždy a za každé situace respektovali pravidla společnosti, ve které žijete. A jestli se budete muset stýkat s nepříjemnými lidmi, tak laskavé chování a respekt k protějšku vás ochrání před nebezpečím. Vy sami nemějte žádné tajnosti, i když máte dojem, že partner nemluví pravdu. Nejednejte zbrkle, ale s rozvahou. V rodině nechejte občas rozhodnout i druhé. Pokud se vám názory členů rodiny nelíbí, neodmítejte je hned, vezměte si čas na rozmyšlenou, snažte se být tolerantnější. A taky by nebylo na škodu přiložit v domácnosti častěji ruku k dílu.

Raci:

Obrat, Přijetí, Nadšení.

Přesně víte, co chcete a vlastní jistotou získáváte druhé pro svůj záměr. Občas se cítíte ohroženi, ale tato myšlenka je pouze ve vaší hlavě, ve skutečnosti vám nikdo nechce ublížit. Když se kolem sebe pozorně rozhlédnete, vidíte určitě ve tváři ostatních pouze podporu, přátelství a respekt. Vaší velkou výhodou je to, že si nevytváříte iluze, ale spoléháte sami na sebe. Zimní období vám energii ubírá. Proto v mrazivých dnech a za špatného počasí raději daleko nevycházejte a zdržujte se doma. Někteří zrozenci by měli nechat odejít starou a nefunkční lásku, protože ta nová je na obzoru.

Lvi:

Vykročení, Růst, Radost.

Udělejte si rekapitulaci své životní cesty. Jakých úspěchů jste dosáhli, s jakými překážkami jste se museli vyrovnat. A co jste v životě chtěli dělat a nikdy jste na to neměli čas nebo peníze. Takže se konečně pusťte do plnění svých osobních přání. Počítejte s tím, že první kroky budou obtížné, nemáte vedle sebe nikoho, kdo by vám pomohl. Budete postupovat pomalu, ale až překonáte první potíže, budete mít důvod k oslavě. Vše se bude vyvíjet k vašemu dobru. Hlavně miřte vysoko a nepohybujte se v myšlenkách při zemi. Vaše velké plány mají velkou naději na úspěch.

Panny:

Jednota, Skromnost, Pokrok.

Pokud jste se něčím trápili, tak smutek a rozčarování začíná postupně odeznívat. Už nejste osamělí a nespokojení, objevují se noví známí a noví přátelé. Ale i zde je obezřetnost velice důležitá, protože budete v pokušení sblížit se s osobou, která bude mít na vás nepříznivý vliv. Naštěstí souhra okolností vás přivede k rozumu. Prozření bude sice bolestivé, ale nutné. Hexagram Skromnost vám přináší úspěch a štěstí. Podmínkou ovšem je vytrvalost, skromnost a zodpovědnost. A protože jste úspěšní, vystavujete se kritice. Abyste se jí vyhnuli, zůstaňte i nadále čestní a nenechejte se zaslepit slávou. Také nezapomínejte na trpělivost a nechtějte mít všechno hned. Zbrklost by mohla přízeň osudu obrátit opačným směrem.

Váhy:

Malý pokrok, Přitažlivost, Tvorba.

V předvánočním shonu byste neměli plánovat velké a časově náročné věci. Nepouštějte se do ničeho, co nejste schopni v blízkém časovém horizontu dovést do konce. Kdybyste tuto radu karet ignorovali, mohli byste na to doplatit zdravotně nebo finančně. Vaše ambice jsou někdy nepřiměřené vaší vnitřní síle i pozici, kterou ve společnosti v současné době zaujímáte. Spíše věnujte pozornost splnění drobných každodenních úkolů. Nestěžujte si a nelitujte se. V zaměstnání nebo na společenské akci máte příležitost potkat člověka, s nímž si budete rozumět i beze slov a budete se vzájemně doplňovat. Zejména ti, kteří tíhnou ke kreativitě a jsou úspěšní ve tvořivých aktivitách, by se neměli nechat rozptýlit novým vztahem, Pokud dovedete skloubit rodinu, lásku, zaměstnání a tvořivou práci dohromady, jste na cestě k úspěchu.

štíři:

Spojení, Tíseň, Nedokončení.

Patříte ke společenským lidem, samota vám nesvědčí. K tomu, abyste se plně realizovali, potřebujete pracovat v týmu. Zde uplatníte své znalosti, dovednosti, smysl pro detail. V kolektivu i při různorodosti zúčastněných dokážete nastolit příznivou a harmonickou atmosféru. Připravte se na horší časy, kdy méně zdatní jedinci vám mohou házet klacky pod nohy. Neutíkejte, neotáčejte se k nikomu zády, věřte sami sobě a svým činům Hlavně se nenechejte vyprovokovat. Vaše budoucnost závisí na tom, co učiníte. Když vydržíte a nepodlehnete, zvítězíte a dočkáte se vyššího postu, pochvaly i finanční odměny.

Střelci:

Soumrak, Uvolnění, Vnitřní pravda.

Pozor na zranění na stehně. Vyhýbejte se místům, kde se vám nedaří, místům, z nichž sálá negativní energie. Rovněž se vyhýbejte lidem s temnou duší, těm, kteří vás napadají a pomlouvají. Méně mluvte a více mlčte. Nemluvte o tom, co si myslíte, mlčte o tom, co víte. Nesmíte se nechat porazit, vyčkejte, brzy bude lépe. Držte se svých názorů, protože máte pravdu. Potíže zmizí samy od sebe. Cesta vpřed bude opět volná, vydejte se po ní a neohlížejte se zpátky. Naučte se odpočívat, potřebujete obnovit své síly. Za všech okolností musíte zapomenout na minulost a zlobu. Hexagram vnitřní pravda vás vidí jako člověka opravdového, jehož srdce je plné jasu a pravdy. Vyzařuje z vás vnitřní síla, která osvětluje okolí. Díky své upřímnosti si na každém setkání s lidmi získáváte sympatie. A pokud máte nějaký utajený vztah, zavčasu se ho zbavte. Hrozí prozrazení.

Kozorozi:

Půvab, Bitva, Svazek.

Váš život plyne klidně jako voda v řece. Nacházíte se v příjemném postavení, ať se pohybujete kdekoliv. Okolo vás vládne harmonie, nezaměstnanost vám nehrozí, v podnikání jste úspěšní. Jestli se teprve hledáte a nevíte, kterým směrem se vydat na své životní pouti, věnujte se zábavnímu průmyslu, umělecké a tvůrčí činnosti. Ovšem neusínejte na vavřínech, život je neustálá změna a nikdy nevíte, kdy se klidně plynoucí řeka změní v burácející dravý proud. Do sporů v širší rodině nebo na pracovišti se nemíchejte, nic nekomentujte, zůstaňte nestrannými pozorovateli. Hlavně se radujte ze štěstí, které vás provází a ještě vás nějakou dobu provázet bude. Všichni se na vás usmívají a důvěřují vám. Nezapomínejte se postarat o své nejbližší, děti, rodiče, prarodiče.

Vodnáři:

ústup, Studna, Očekávání.

Někdo vás podvádí a klame. Karty radí - stáhněte se do pozadí a neupozorňujte na sebe. ústup neberte jako porážku nebo útěk, ale jako opatření, které vám umožní uchovat si vnitřní síly nedotčeny. Svobodný ústup vám přinese štěstí. Pozorujte, co se kolem vás děje. Pár dní nikam necestujte, nikam daleko nejezděte, s nikým se raději nestýkejte. Záporným silám, které se pustily do destrukce a rozkladné činnosti, nemůžete nijak zabránit v jejich aktivitách. šetřete silami a z prožitého utrpení si snažte odnést užitečné ponaučení. Vaše plány se dočkají splnění, ale až v horizontu několika měsíců. Začněte se více zajímat o sebe, o svůj zevnějšek, pracujte na sobě, na své postavě a životosprávě. Starší osoby mohou plánovat svatbu.

Ryby:

Putování, Hojnost, Velení.

Musíte se rozloučit s místem, kde jste se cítili nesmírně dobře. Ale i cesta, která vás čeká, bude pro vás po všech stránkách a v konečném výsledku úspěšná. Někoho čeká návrat z ciziny, jiného práce v cizině, možná i lázeňský relax nebo zahraniční dovolená. Všude ale respektujte místní zvyky, abyste se nedostali do problémů. Ať se ocitnete kdekoliv, spoléhejte se na své vlastní síly a dokažte svému okolí, jak velký potenciál se ve vás skrývá. Při hledání lásky i zaměstnání máte ty nejlepší vyhlídky. Jestli se vracíte ze zahraniční stáže do domácího prostředí, čeká vás povýšení, ale i tvrdá práce. Osobního volna mnoho mít nebudete. Začnete-li se chovat ke svým podřízeným laskavě, podaří se vám pozvednout prestiž pracoviště o několik stupňů výše. Ženám ve vedoucích funkcích by mohlo narušit plány se zvelebováním podniku těhotenství.

Sdílet na Facebooku
Jana Fišerová

Jana Fišerová

Astrologické poradenství Výklad karet Výklad snů Numerologie Kyvadlo

Provádím výklad z tarotových karet, protože mě zaujaly svou pravdivostí a otevřeností. Používám podle požadavků zákazníků i karty Symbolon, Cikánské karty, karty madam Lenormand, Madžong, Tarot magie Druidů, runové karty apod.

Podobné články

Jaký bude týden od 13.. 5. 2024 do 19. 5. 2024 podle kartářky

Astrologie a horoskopy Tarot a výklad karet

Výklad pro tento týden připravila kartářka Jana Fišerová. Cituji od Brigitte Bardotové: „Lásku je třeba brát sportovně – pak budete šťastni, berete-li ji zamilovaně, pak budete celý život trpět“. Bližší informace pro vaši osobu mohu sdělit emailem nebo telefonem, více na konci článku.

Červen, čas bilance a prověrek

Astrologie a horoskopy

Tento měsíc bude přát každému otevřenému srdci zkusit něco nového. A to by jej mohlo přivést k zásadnímu poznání, že pohotová reakce ať už myšlenková nebo fyzická, na to, co život přináší...

Horoskop na dnes
Přidej si Zverokruh.cz na plochu! Přidat na plochu