Zpět na články

Vykročit, či zůstat stát?

Astrologická předpověď na měsíc červenec.

Vykročit, či zůstat stát?

První den měsíce července odstartujeme s vozidlem vybaveným tím nejsilnějším spalovacím motorem, který nás dokáže vystřelit takovou rychlostí, že sotva budeme lapat po dechu. Usazeni do té nejnovější káry z dílny urostlé a ničím neohrožené ženy, se zarputilým výrazem starého BýČíHO matadora.

Náhle z poza rohu vychází postava. Ona k ní přiskakuje a představuje nám vysokého štíhlého řidiče s roztěkaným výrazem, který se tváří zlověstněji než bychom rádi. Je to neobvyklý pán. Jeho jméno je URAN.

VELICE ZáHY NáS STAVí PŘED VOLBU.

Zda se s ním už konečně vydáme na cestu proti proudu času. Zboříme pár starých zdí přesvědčení, že troufalá jízda je nebezpečná - konečně bude zábava, bránící volnému pohybu k cestě za svobodou, nebo zůstaneme vystrašení stát na místě a necháme se pod tlakem jeho odvěkého nepřítele SATURNU přemluvit, že s ním nemáme nikam jezdit, že nás tam nic dobrého nečeká, a že je lepší zůstat tu v bezpečí vysokých zdí, které jsme si sami vybudovali.

JAK SE NYNí ROZHODNOUT? CO DĚLAT? KDYŽ Z KAŽDé STRANY SE VALí PROTICHŮDNé INFORMACE - SATURN, URAN?

...ale počkejme ještě!

V tuto chvíli je tu ještě jeden adept milostného trojúhelníku MARS.

Ten přiskakuje k nim oběma, jak malý nabuzený zrzavý mužíček odnikud. S řevem LVA vycházející z jeho úzkých růžových úst. Nijak neotálí a hned se začne projevovat. Ukazovat svoji ničím maskovanou sílu. Zasahovat do dění a mít poslední slovo!

Ještě před tím, než padne takřka konečné rozhodnutí:

SVOBODA a rychlá jízda, která je "nebezpečná", protože od nás vyžaduje zodpovědnost, nebo bezpečí ve VĚZENí? Kde žijeme jen naoko, ale jinak jsme už takřka mrtví?

Oči nás opět táhnou k němu - MARSU - ve LVU, kde se mu snadno dýchá. Jako bychom právě teď z jeho strany očekávali odpověď na naše dilema. Při bystřejším pohledu na něj, pána bojů a válek zjišťujeme, že on má vlastně něco do sebe, nebo vedle sebe?! Ano. Vedle něj stojí jeho drahá polovička, VENUšE. Oděná v lehké zlatavé zbroji s rozpuštěnými vlasy, jak nejmajestátnější hříva LVA.

Když se ona nachází po jeho boku, tak se ví, že je daleko větší šance získat zpět to o co tu běží: svobodnou zábavu, vlastní tvořivost a ničím nespoutané možnosti, v kterých může každý snadno projevit svůj syrový potenciál zasluhující obdiv.

V těchto okamžicích jejich spojení necítí strach. Tak jako bychom neměli my! Staví se čelem tomu, co je sice fungující, ale zastaralé, chladné, nepřívětivé, vyžadující ráznou rekonstrukci a restrukturalizaci. Aby mohla přijít změna k lepšímu. K větší vzájemné vřelosti beze strachu z vězení, respektu, k svobodnému kreativnímu vyjádření každé duše.

On MARS s VENUší po svém boku naznačuje možnou cestu SRDCE spojením protikladů. Sic s vypětím sil, kdy netušíme, co si pan blesků URAN na nás ještě vymyslí, aby se pobavil, než nás pustí do svého vozu za svobodou. Nejprve nás přemlouval, ale protože jsme začali váhat urazil se. Začal se nekontrolovatelně bouřit proti všemu, co má pro nás nejvyšší materiální, ale i emocionální hodnotu a tou je dům a domov.

JAK BUDE DáLE POKRAČOVAT TENTO ČERVENOCOVý PŘíBĚH?

Vypadá to, že ještě chvíli stále zmateně a nerozhodně. NEPTUNSKá nadvláda nad naší myslí, která je rozpůlená ve dví se bude dále nekontrolovatelně šířit všude tam, kde je nedostatek odhodlání bojovat za zboření zdí předsudků. Dostat se z vězení ven do prostoru, který nabízí všechno a nic.

Záleží na tom, jak to uchopíme. Jinak nás přiková ke své nadprůměrně krásné lodi snů, aniž by se ptal, zda po tom toužíme. Odveze nás tak daleko jak jen bude chtít, abychom nedohlédli jiného místa než jeho lodi. Nepřišli na to, že bychom mohli v klidu žít jinak bez lží a bouří, tím, že přeberme každý sám za sebe zodpovědnost, zůstaneme vydáni mu napospas.

Naštěstí přijde den s další šancí velkého JUPITERSKéHO štěstí, který bude prostoupen zářivým světlem poznání, kde jsme udělali chybu. Ono pobřeží zahlédneme. Což přinese kýženou podporu, protože se budeme mít najednou čeho chytit. Ale i příležitost posoudit celou situaci znovu. Už ne myslí rozdvojenou, ale sjednocenou. Prostoupenou vírou, sílou a důvěrou odrážející naše vnitřní rozpoložení z těla ven. Do širého prostoru. Jako když se dva milenci potkají a nedovedou sečkat ani malinký okamžik bez toho, aniž by toužili splynout v jeden. Nechat se prostoupit věčnou harmonií jejich jednoty.

VZáJEMNá POMOC A SJEDNOCENí NA CESTĚ ZA BEZPEČNýM DOMOVEM JE JEDNOU Z ODPOVĚDí NA URANSKOU VýZVU, KTERá SE JEšTĚ JEDNOU V ZIMNíM OBDOBí NA POČáTKU VáNOC OBJEVí NA SCéNĚ.

Zatím jsme zhruba v polovině ČERVENCOVéHO příběhu a začínáme rozpoznávat, svým vnitřním SLUNCEM si osahávat, vzdálené horizonty, jež se před námi objevily. Ještě před časem to bylo jen utajené přání. Nyní se o ně můžeme podělit se svými blízkými. Do všednosti dní se zároveň s tím začíná rozlévat romantika. Spojená s časem dovolených. Trávených na místech, které jsou nám blízká a dokážou nás naladit na božskou frekvenci vnímavého tvora. Nezahlceného řevem strojů ve fabrikách a aut na ulicích. Alespoň na malý moment se stáváme více vnímavý i ke svým dětem, milované osobě stojící po našem boku, jak právě teď VENUšE a MARS ve Lvu.

HRAJME SI S NIMI I SPOLU. STEJNĚ TAK INTENZIVNĚ, JAK SI HRAJí KOŤATA VE LVí SMEČCE! UŽIJME SI TO, NEŽ ZNOVU UDEŘí SVOJI TEMNOU SILOU PáN PODSVĚTí A TRANSFORMACE PLUTO.

Vrhne stín na naše rozzářené SLUNCE, aby opět spadlo na zem. Nebude to na dlouho. Jen na pár dní a možná je to tak právě proto, abychom lépe rozeznali rozdíl mezi dvěma protiklady. Uvědomili si neprojevené souvislosti světla a stínu.

V SAMOTNéM ZáVĚRU SE OTEVŘE OPONA JEVIšTĚ, NA KTERéM SE PŘEDSTAVí DVA SILNí SOUPUTNíCI.

Každý vhozený na jinou stranu toho druhého, jak v boxerském ringu. Jeden bude zastávat zákony otevírající bránu splynutí s dobou. Neřešit. Nechat se nést. A druhý bude zase svéhlavě prosazovat potřebu očištění. Přípravy na to, až nám opět bude položena otázka konfliktu mezi SATURNEM a URANEM, zda přijmeme za své nejistou SVOBODU nebo jistotu ve VĚZENí?

Odpovědi se prozatím nedočkáme. Každý musí sám za sebe vzít oba principy a spojit je v jeden. Ale i tak není konec, protože zároveň s tím se objeví mnoho dalších otázek a úkolů k řešení, jež s sebou nese spousta retrográdních planet. Pohybujících se na obloze. V polovině srpna se na jejich zpětnou pouť přidá i URAN, aby nám dal také čas na rozmyšlenou.

Zatím je čas, ale na to jít do hloubky a převzít zodpovědnost není čas nikdy.

Nasve

Chci si objednat horoskop.

Sdílet na Facebooku
Kateřina Malachová

Kateřina Malachová

Astrologické poradenství Tarot Výklad karet

Nasve je odbornicí na vyprávění příběhů života pomocí vhledů, ke kterým ji vedou nejen znalosti astrologické, ale i umění výkladu tarotových karet.

Podobné články

Květen přinese změny a podnítí v nás sílu přímočarosti.

Astrologie a horoskopy Cykly Transformace Slunce, měsíc a planety Budoucnost

V tomto měsíci se můžete těšit na milníkový přechod dalšího dvanáctiletého cyklu Jupiteru z Ryb do Berana – 11. 5. 2022, který přinese mnoho nového. Začne působit zejména na osobní úroveň.

Červen, čas bilance a prověrek

Astrologie a horoskopy

Tento měsíc bude přát každému otevřenému srdci zkusit něco nového. A to by jej mohlo přivést k zásadnímu poznání, že pohotová reakce ať už myšlenková nebo fyzická, na to, co život přináší...

Horoskop na dnes
Přidej si Zverokruh.cz na plochu! Přidat na plochu