Zpět na články

Etická pravidla výkladu osudu

Věštbou nelze odhalit celou skutečnost, pouze její určitou část. Každý poradce je schopen odhalit jinou část, proto mohou mít různí věštci různé pohledy. Každému člověku během výkladu zdůrazněte, že se můžete mýlit. Tím zabráníte nežádoucí vazbě na vaši věštbu.

Etická pravidla výkladu osudu

Obecná pravidla

 • Věštbou nelze odhalit celou skutečnost, pouze její určitou část. Každý poradce je schopen odhalit jinou část, proto mohou mít různí věštci různé pohledy.
 • Každému člověku během výkladu zdůrazněte, že se můžete mýlit. Tím zabráníte nežádoucí vazbě na vaši věštbu.
 • Nižádná věštba budoucnosti není předpovědí budoucích událostí, ale sugescí toho, jak vy sami si myslíte, že by mohla budoucnost klienta vypadat.
 • Každý, i ten sebelepší věštec se v něčem mýlí. Tvrdí-li některý klient, že se někdo vůbec nemýlil, jde o klienta s labilní, snadno ovlivnitelnou osobností a je třeba s ním hovořit opatrně - podléhá extrémně snadno sugesci.

Kodex vykladače či poradce

 • Cílem poradce je pomoci klientovi především tím, že jej motivuje k řešení jeho skutečných problémů. Zároveň byste jej měli nasměrovat na jeho putování životem v tom smyslu, že upozorníte na možné budoucí potíže a jedním dechem nastíníte jejich řešení.
 • Neexistují věci jen dobré a jen špatné, není jen zlá událost a jen dobrá událost. Není dobrý a smolný život. Všechno závisí na tom, z jakého úhlu člověk prožívanou situaci nazírá a na tom, jak umí té které situace využít. Nevykládejte polaritně, nehodnoťte.
 • Lidé za vámi přišli proto, že mají problémy a potřebují povzbudit, ne proto, že je třeba jim mazat med kolem úst. Vyhněte se proto neupřímnému plácání plnému radostných zvěstí a pozitivních nálad - nejprve musí přijít kritika, pak můžete motivovat nadějí a dobrými předpověďmi. Možná to tak nevypadá, ale většina lidí si za vámi přišla právě pro objektivní kritiku.
 • Při sdělování dobrých vlastností šetřete chválou. Chválení působí na rozumného klienta nedůvěryhodně a manipulativně, na ty ostatní působí jako prudký jed, protože většině lidí chybí schopnost sebekritiky a masáž ega jim brání ve vlastní aktivitě. Důležitá je konstruktivní kritika.
 • Vždy velmi dobře uvažte, jakou míru a jakou formu kritiky klient snese. Konstruktivní kritika je uměním slov a je velmi obtížným uměním.
 • Na většinu lidí lépe působí přímost a otevřenost, aspoň od vás jakožto poradce (věštci, kartářky astrologové atd. jsou chápáni jinak než jiní lidé; tento jiný postoj je dán archetypálně skrze mnohati-síciletý vývoj).
 • Hluboce osobní chyby vždy sdělujte nepřímo - naznačte, naťukněte, inspirujte. To, nač si o sobě samém klient přijde sám, má tisíckrát vyšší cenu než to, co mu řeknete vy.
 • Nevyhýbejte se nepříjemným sdělením a špatným věštbám, ale co nejčastěji pro ně použijte obraz-ného jazyka, aby nepůsobily sugestivně.
 • Ptají-li se vás lidé na datum sňatku, rozvodu a především úrazu svého či cizího nebo smrti, vysvět-lete zdvořile ale rázně, že tyto skutečnosti nelze předpovědět a že podobná sdělení působí jako sugesce - tím mohou ovlivnit osud nesprávným směrem.
 • Snažte se výklad nepodávat jako věštbu budoucnosti. Není to věštba budoucnosti, je to přehled vlivů, které se mohou, ale nemusejí uplatnit.
 • Naopak hovořte tak, jako byste popisovali podmínky, které si klient vytvořil a jejich další následky. Stále zdůrazňujte, jakými možnými způsoby se lze v daných situacích rozhodovat a jaké cesty lze volit. Zmiňte, jaké další následky ta či ona volba bude mít.
 • Orientujte tazatele na cíl, jehož mají dosáhnout, případně na úkol - pokud jej ve výkladu vidíte.
 • Nemanipulujte své klienty používáním slov jako "karma", "trest", "prokletí", "černá magie" a pod.
 • Váhavějším nebo rozrušeným poraďte krok za krokem, co mají udělat, aby se jejich situace změnila. Těm, kteří mají před sebou těžký úkol, poskytněte - zejména na konec - co nejvíce naděje. Ta by ale měla mít základ v tazatelových skutečných schopnostech, jinak nemá valné ceny.
 • Vždy existuje řešení problému. Někdy ho ale nevidíte, protože za řešení byste ze své vůle a ze svého úhlu pohledu pokládali něco jiného. Někdy řešení nevidí ani klient, protože i on - a právě on - by si představoval něco jiného.
 • Nenechejte se zmást netypickou situací. Všichni lidé nemusejí být obyčejní a někdo má opravdu zvláštní život! Nechtějte takového člověka vtěsnat do běžných měřítek, respektujte individualitu, ač vám může být nepochopitelná nebo nesympatická.
 • Jsou lidé, kterým není pomoci. Jejich život se tak prostě vyvinul a oni buď nejsou schopni to pochopit anebo vykonat cokoliv pro jeho nápravu. Je možné, že jsou svým způsobem spokojeni a nespokojenost prožívají jen proto, že se příliš odlišují od standardu. Buďte na takové lidi hodní, nestrašte je prokletím a špatnou karmou, ale motivujte je k radosti v tom, jak žijí. Radost je řešením pro každou situaci.
 • Výklad ukončete buď krátkým shrnutím, dodáním naděje nebo pochvalou. Poslední slova jsou velmi důležitá!
 • Nehovořte s tazatelem v přítomnosti dalších osob, pokud si to sám nevyžádal. Vždy musíte mít k výkladu klid, neměl by rušit nikdo příchozí ani byste neměli zvedat telefony.
 • Nekritizujte konkurenci jen proto, že má jiný názor než vy. Klientovi v potížích tím ublížíte - ztratí důvěru ve všechny.
 • A konečně - pracujete-li profesionálně, mějte vždy viditelně vystaven ceník vašich služeb s vypsáním všech podmínek.
Sdílet na Facebooku
Zuzana Antares

Zuzana Antares

Tarot Výklad snů Čarodějnictví Magická poradna

Studuji skryté skutečnosti světa, magické schopnosti člověka a zákonitosti běhu věcí i našeho osudu od roku 1982. V posledních třiadvaceti letech se profesionálně zabývám poradenstvím, které mi předtím bylo koníčkem.

Podobné články

Tajemství esoteriky II.

Čarodějnictví a magie Okultní vědění

Kabala a tajemství vesmíru O kabale, jejím významu, smyslu, počátku, případně možnostech, kolují mnohé zvěsti psané laiky, které nepřesně nebo nepravdi-vě popisují její význam. Pokusme se teď podívat na tuto tajemnou nauku jednak v historicko-magických, jednak v symbolických souvislostech, abychom aspoň částečně poodhalili její význam, tak jak jej užívali dávní zasvěcenci.

Maskovaná budoucnost?

Budoucnost

Přemýšleli jste někdy nad tím, co vyjadřujeme, když si nasadíme masku vlastní přetvářky nebo si fyzicky zakryjeme obličej? Jaký vliv to má na nás, okolí a kdo z toho těží? Maska, jakkoliv ji...

Horoskop na dnes
Přidej si Zverokruh.cz na plochu! Přidat na plochu