Zpět na články

Zrenovuj, seřiď a získej maximum

Jaká bude převažovat kolektivní atmosféra v říjnu? Astro okénko vám dá odpověď.

Zrenovuj, seřiď a získej maximum

ZAČNU ŘíJNOVé ASTRO-OKéNKO HNED ONíM NEJDŮLEŽITĚJšíM!

Možná jste o tom už někdy četli nebo slyšeli, že před pár dny vstoupil Merkur do svého zpětného chodu a pravděpodobně s tím bylo spojeno i hodně negativních informací, co všechno se může pokazit.

Ukážu vám cestu nejmenšího odporu, jak onu strašidelnou energii couvajícího Merkuru, ale i všech vznikajících konstelací právě teď co nejlépe využít.

TOTO OBDOBí RETROGRáDNíHO MERKURU VE VáHáCH PROBíHá OD 27. 9. DO 18. 10. 2021.

Malinko nás potrápí to je pravda, ovšem nejde jen o Merkura, ale spíše o to, že se přidá do bandy dalších couvajících planet, ale to není žádná tragédie. Na to jsme si už za tu dobu stačili zvyknout a také s přibývajícím časem jejich vliv slábne.

A nyní tu je pro nás astrologicky přichystáno i pár povzbuzujících zpráv.

Začnu u Pluta. Ten se už 7. 10. rozeběhne a za ním bude následovat i Saturn 10. 10. s Jupiterem a Merkurem za zády 18. 10.. To znamená, že mnoho osudových záležitostí dosáhne svého vrcholu a dají se do pohybu. S tím se objeví i nové cesty pro uplatnění získaných zkušeností z minulých chyb a dojde v průběhu času k jejich nápravě.

Neptunem s Uranem zůstávají ve svém zpětném chodu po celý měsíc a dále nás budou vtahovat do jádra věci spojených s jejich vlivem. Učí nás, jak překročit svůj stín a prohlédnout různé léčky, na které na cestě obnovy narazíme.

CO TEDY PRO NáS NYNí ZNAMENá TEN RETROGRáDNí MERKUR?

Na osobní rovině jde především o určitou dovednost či celou životní oblast, o které jsme si až doposud mysleli že ji máme vybroušenou na maximum, ale právě pod jeho zpětným vlivem se ukazuje, kde se časem hrany ztupily. A pokud na to nejsme připraveni stane se to, že nás ono zjištění zaskočí a negace je na světě. Ale pokud o tom víme a podíváme se na to tak, že je to vlastně příležitost zdokonalit se v nějaké dovednosti stane se pro nás toto období přínosné.

Vždy záleží na úhlu pohledu.

Jak jsem schopni přijímat výzvy. Zda se hned, když se něco zadrhne začneme hroutit, nebo nás to naopak zvedne ze židle a jdeme s tím něco udělat. Bez toho aniž bychom tlačili na pilu. Toto období přeje práci, která vyžaduje určitou preciznost. A když to vezmu kolem a kolem, tak jde o obyčejné upozornění, abychom zbystřili a snažili se napravit to, co se opotřebovalo. Za takové upozornění je třeba poděkovat a ne nad ním zbytečně lamentovat ne-li ronit slzy.

Je to také období silného projevu synchronicity, tak mějte oči, mysl, intuici otevřenou do kořán ať stihnete zaznamenat co nejvíce k vám přicházejících znamení.

Nyní už víte, že jde o období údržby, bez které se nic co má dobře fungovat prakticky neobejde.

úkol couvajícího Merkuru je jasný.

Přilákat vaši pozornost do míst a do času, kde nebyl plně využit jeho potenciál a upozornit vás, že právě teď přišel ten pravý čas údržby. Opravit co je třeba, aby vše opětovně začalo fungovat.

KDE CO BUDE TŘEBA SEŘíDIT A RENOVOVAT?

 • nervová soustava, šikovnost či nešikovnost, končetiny.
 • mentální sféra, obratnost slovem, písmem, vzájemná komunikace, četba, studium
 • krátké cesty, za prací, sourozenci, nákupy, vzděláním
 • úřední činnosti zde může docházet k prodlevám
 • učení, půjde pomaleji do hlavy, také proto že je vyžadována hloubka
 • práce, její povrchnost versus preciznost

Ve všech těchto atributech můžete něco beze spěchu urovnat. Už jen tím, že tomu věnujete svoji pozornost se události následující dají do pohybu. Znamení Vah to dále pro toto období upřesňuje, o jakou oblast půjde. Zde je to zejména oblast vzájemných vztahů dvou protipólů, jako má každá planeta či tažená karta, jde o jejich vyvážení. Vidět věci a situace ne černobílé, o čemž píši vlastní poznatky získané skrze studium významu karet tarotu v eBooku zdarma Jak začít žít s větší lehkostí 7 kroků + 7 tipů

Celé tohle období zpomaleného pohybu Merkura znamením Vah, vás nabádá a dává vám prostor k hlubšímu prozkoumání všeho, na čem vám opravdově záleží. K čemu jste si v čase vytvořili srdeční vztah. Ať už to je partnerský vztah, či vztah k dítěti, sourozenci nebo něčemu co vám zpříjemňuje život. Jako jsou různé koníčky spojené s pohybem, zručností a vzděláván se.

VEZMĚTE TO HLAVNĚ TAKTO

je tu šance v budoucnu spíchnout si nově naostřenou jehlou dokonale padnoucí kabátek, který vám přinese jen potěšení. Zalíbení a radost, že jste se konečně pustili do něčeho, co jste opomenuli.

Retrográdní chod planet tu není proto aby vás děsil, či jinak mučil, ale jde o rozpomenutí se a zpětnou opravu toho čemu jste měli věnovat více času.

To je prozatím vše k couvajícímu Merkuru.

CO NáM ŘíJEN PŘINESE?

Jaké energie budou převládat?

Na co se připravit?

NA ZAČáTKU MĚSíCE ŘíJNA SE BUDEME CíTIT VíC POD TLAKEM OKOLNOSTí.

Něco nás stále nutí, abychom dělali tohle, a ne tam to, i když to uvnitř sebe vnímáme jinak.

V obecné rovině vidíte tento tlak v předvolebních kampaních a na vlastní kůži jej můžete zažívat v častější nutnosti návštěv různých institucí, kde má nad vámi něco nebo někdo určitou moc - lékaři, úředníci, policie a situace se bude spíše zpomalovat.

Máme touhu rozvíjet se v nových otázkách, které ještě nebyly plně vyřčeny. Dát šanci někomu či něčemu jinému a zaujmout tak pro sebe nové, nezávislé stanovisko, v které právě teď opravdově věříme, že je možné uskutečnit.

Ale něco hluboko v nás, nás zatím nechce pustit dál. Tento tlak díky zpětnému posunu Merkura pomalu ustane. Přemění se v nový systém hodnot napomáhajících k ucelenému pohledu na situaci, jež nabídne kolem

9. 10. 2021 VELKá KONJUNKCE SLUNCE/MARSU/MERKURU VE VáHáCH

Jak příznačné pro plánované volby.

Tohle období se dá hezky charakterizovat takto:

 • síla osobního slova
 • boj za to čemu věřím
 • udělám vše abych zvítězil
 • najdu způsob jak to zajistit
 • jdu si vytrvale za svým cílem
 • nedbám překážek
 • jsem nekompromisní

Mimochodem zde bych k tomu chtěla dodat. Jestli se o něco osobně snažíte, tak si tyhle věty někam zapište a zapamatujte si i tohle období, které je tím nasáklé. Pomůže vám to k uskutečnění vašich cílů.

Nejprve kolem data 9. 10. očekávejte, že dojde k zhoršené komunikaci mezi lidmi. Mohou přijít hádky i fyzické střety, jak doma, tak v zaměstnání, či na společenské úrovni mezi lidmi co spolu "spolupracují". Každý bude bojovat za to čemu věří a jak by to chtěl dělat, nebo bude chtít prosadit, jak by se to správně mělo dělat. Ovšem to celé vzniklou situaci jen urychlí. Budou to provázet rázná, ale vyvážená slova, diplomaticky vedený boj o vítězství toho, kdo bude mít poslední slovo a vyhraje.

V TENTO ČAS VYPADNOU NA FYZICKé ROVINĚ ZE HRY TAKŘKA VšECHNY TRANSPERSONáLNí PLANETY.

Z pohledu Uranu, nečekejme žádné prudké zvraty, z pohledu Pluta tu nebude přítomen ani aspekt nějaké zásadní transformace, ovšem nepřítomnost Neptunu nabídne nezkreslený pohled na realitu, ale také díky tomu bude opomíjena duchovní stránka věci.

To celé vás přiměje držet se při zemi a hledět si světských záležitostí. Zbytečně se nerozptylovat něčím, co je prozatím v nedohlednu. Řeknete si, že bude lepší přizpůsobit se situaci.

Na druhou stranu vás to sic bude táhnout učinit nějaká nová rozhodnutí v souladu s tím čemu věříte, ale uskutečnit to už bude horší. Zvítězí diplomacie a osvědčené taktiky, které vám už několikrát přinesli úspěch. Tak že s blízkými a ve vztazích si můžete ledacos v poklidu urovnat, bez blamáže. Ale také očekávejte, že se nic extra nezmění.

Tak stejně můžeme očekávat obecný výsledek voleb bez nějakých větších změn v uspořádání. Spokojení budou ti, co sic bojovali slovem i mečem sami za sebe, ale ve své rétorice volili taková slova, která opozice - voliči, chtěli slyšet, a to ve značném měřítku.

ZELENOU DOSTáVáTE VY VšECHNA VZDUšNá ZNAMENí A NAOPAK NEJHŮŘE NA TOM BUDOU KOZOROZI, RACI A BERANI.

Nyní máte možnost dostát svému závazku a uspět, v tom, o co se delší dobu snažíte. Cesta je trnitá, ale máte myšlenku, kterou stále obrušujete do ostřejších tvarů a až se Merkur spolu s Jupiterem v odstupu jednoho dne opětovně rozeběhnou bude tak ostrá, jak jen je možné.

Každopádně vás musím informovat o tom, že koho tato energie opravdu zasáhne a v jaké kvalitě jde jednoznačně říct jen z osobního horoskopu - astrorozboru. Poněvadž toto jsou obecná tvrzení a neplatí pro každého. Pokud vás zajímá, jak na tom jste právě vy, tak na to vám dá jasné odpovědi osobní astrorozbor.

ZHRUBA ZA POLOVINOU MĚSíCE SE DOSTANEME OPĚT DO ZNAČNéHO PRESU SKRYTýCH PŘEKáŽEK V BOJI O MOC.

Slovo dostane nabubřelé ego, které svým křikem přeřve i myšlenky na smír, než přejdeme do druhého ještě jednoznačnějšího dějství boje o to, kdo z koho. Alespoň, že ta hlava zůstane čistá. Myslíme stále dopředu na svoji budoucnost v zájmu urovnání s pocity optimismu a radosti. Nechceme přece zabřednout ve svárech, které vyvolávají jen napětí.

Většina z nás je naprogramována na to žít v harmonii a nyní si mnoho z toho budeme schopni urovnat. To, co má opravdovou šanci přetrvat najde svoje nové uplatnění. V novém kabátku.

Vlije se nám nová síla do žil, jež má za úkol rozproudit touhu začít něco dělat jinak, se v plné síle objeví ke konci měsíce. Ovšem pozor budou tu i tendence blafovat a něco si namlouvat.

PROTO BUĎTE PŘIPRAVENI! A CO NEJLéPE VYUŽIJTE NYNĚJší ZPOMALENí K VLASTNíMU VYLEPšENí.

Zaujměte nová stanoviska ke všemu, o čem jste si nebyli jisti, na kterou stranu se přiklonit. Mnoho věcí ke konci měsíce začne zapadat na své místo. V tu chvíli vám musí být jasné, kde bude třeba zařadit do svého života nová přesvědčení, za které má smysl bojovat, protože v nich tušíte potenciál rozvoje.

Jen se prosím nenechejte ušlapat stránkou do níž jde jen stěží nahlédnout. V některých ohledech se vyplatí být nekompromisní, ale zároveň s tím je třeba si uvědomit i cenu, jakou za to můžete zaplatit. Kolik zbytečně vynaložené energie vás to může stát, když se budete snažit silou zbudovat něco, co nemá vlastně žádnou možnost dál růst. Hlavně tam, kde vám jde o spolupráci a nastolení rovných vztahů by to celé mohlo nadělat značnou paseku. Pokud má něco zaniknout, nějaký vztah tak ať se tak stane.

Dejte si pozor na lidi, co se tváří, že dokážou všechno na světě a neumějí přiznat, že v něčem selhali. Dělají se něčím víc, než jsou. Jestli máte ve svém okruhu nějaké nepřátele je pravděpodobné, že se budete s nimi muset střetnout a něco si vyříkat.

KE KONCI MĚSíCE SE VIDĚNí REALITY TOHO JACí JSOU NAšI BLíZCí A LIDé, S KTERýMI SE STŘETáVáME ZAČNE MĚNIT.

Ztratí se naše soudnost. Bude daleko těžší nasměrovat svoje city do míst, kde se můžeme cítit dobře a v dohledu není nic, o co by se dalo opřít. Co bylo až doteď povrchní bude ještě více znatelné. Snad jen tlak, který je na nás vyvíjený abychom se chytili vlastní iniciativy nás může vysvobodit.

Ponese se také v duchu osobních omezení, které ovšem mohou přinést i něco málo pozitivního. Touhy objevit v tom vyšší smysl, s kterým se dá ztotožnit. Absorbovat do sebe překážky, které stojí v cestě, jako výzvy k tomu přitáhnout si do života to čemu opravdu věříme a zároveň s tím tak vyrůst.

Bude to energeticky silný měsíc, v kterém se mnoho důležitého odehraje a rozhodne o dalším budoucím vývoji, i když to na první danou nemusí být patrné.

Mějte pohodový začátek podzimu.

Nasve

Sdílet na Facebooku
Kateřina Malachová

Kateřina Malachová

Astrologické poradenství Tarot Výklad karet

Nasve je odbornicí na vyprávění příběhů života pomocí vhledů, ke kterým ji vedou nejen znalosti astrologické, ale i umění výkladu tarotových karet.

Podobné články

Květen přinese změny a podnítí v nás sílu přímočarosti.

Astrologie a horoskopy Cykly Transformace Slunce, měsíc a planety Budoucnost

V tomto měsíci se můžete těšit na milníkový přechod dalšího dvanáctiletého cyklu Jupiteru z Ryb do Berana – 11. 5. 2022, který přinese mnoho nového. Začne působit zejména na osobní úroveň.

Červen, čas bilance a prověrek

Astrologie a horoskopy

Tento měsíc bude přát každému otevřenému srdci zkusit něco nového. A to by jej mohlo přivést k zásadnímu poznání, že pohotová reakce ať už myšlenková nebo fyzická, na to, co život přináší...

Horoskop na dnes
Přidej si Zverokruh.cz na plochu! Přidat na plochu