Zpět na články

Jaký bude týden od 8. 5. 2023 do 14. 5. 2023 podle kartářky.

Výklad jsem podle Karmických karet s nahlédnutím do minulých životů a s respektováním životů současných.

Jaký bude týden od 8. 5. 2023 do 14. 5. 2023 podle kartářky.

Výklad jsem podle Karmických karet s nahlédnutím do minulých životů a s respektováním životů současných.

Poznámka: MŽ = minulý život

Berani:

V MŽ jste byli sice nesmělí, ale velice jemní a přitažliví. Rodina vás milovala a vy jste jim lásku opláceli a rádi jste se domů vraceli. Smysl života jste nacházeli ve službě jiným - jako důvěrníci, poradci, psychologové apod. Využívali jste naplno i své umělecké nadání. V osobním životě jste moc štěstí nezažili. Hodně jste podléhali dominantním partnerům a zažili jste mnohá zklamání. Partnery podobného ražení si vybíráte i nyní. Ve vlastním zájmu byste měli přestat toužit po tom, co je nemožné, a raději hledat štěstí kolem sebe v obyčejných věcech. V současnosti si svou pílí a pracovitostí dokážete najít místo na slunci. Díky svému velkému duchovnímu potenciálu dostanete řadu možností, abyste realizovali své plány. Pokud dosáhnete vysokého postavení, snažte se neprosazovat jen svoje stanovisko, ale oceňte i práci jiných. Získáte tímto postojem hlavně vy. úctu a lásku.

Býci:

V MŽ jste patřili k mocným a bohatým lidem. Zúčastňovali jste se rádi rytířských turnajů, vyhledávali nebezpečné situace, abyste si ověřili svoji udatnost a nebojácnost. Významnou součástí vašeho života byla rodina, zděděný nebo získaný majetek jste předávali dalším generacím. Neuměli jste, a ani nyní neumíte otevřít své srdce a dát najevo city, které chováte k blízké osobě. Rodině se nesvěřujete se zdravotními a pracovními problémy. Vše držíte v sobě a snažíte se na vše najít odpovídající řešení. Nezadaní neprojevují zájem něco ve svém životě měnit. Toužíte po tom, abyste se realizovali v intelektuální oblasti, a pokud jste úspěšní, ve vědecké práci nacházíte smysl života. Díky vyvážené stravě se můžete těšit z dobrého zdraví.

Blíženci:

V MŽ jste zastávali významné posty. Možná jste byli vládci, možná vědci, vychovateli, církevními hodnostáři. Dodržování zákonů vás nutilo zůstávat po celý život v nefunkčním manželství. I v současnosti jsou vaše osobní vztahy založeny na kompromisu a rozumu. Milujete možnost dále se vzdělávat, shromažďovat informace, rozvíjet své myšlení. štěstí budete mít v budoucnu na své straně, pokud nebudete chodit s hlavou v oblacích a neztratíte kontakt s realitou. úspěchy vás čekají v uměleckém světě, manažerských postech, v politice. Velký vliv budete mít na veřejné mínění, které se s vaším názorem bude ztotožňovat.

Raci:

V MŽ jste byli odkázáni sami na sebe a trpěli jste samotou. Dětství bylo pro vás utrpením. Rodiče byli drsní nebo lhostejní, žili jste v nedostatku a trpěli velmi často pocitem méněcennosti. Při první příležitosti jste se takového života chtěli vzdát. Cesty byly různé. Někdo vběhl do náruče prvnímu solidnímu partnerovi, jiní v touze dosáhnout lepšího životního postavení hledali nějakou stabilitu. Na romantické sny jste neměli náladu. V současnosti chápete práci jako prostředek, který vám zajistí spolehlivou existenci. V osobních vztazích se dostáváte s partnerem do sporu kvůli tomu, že mu stále radíte, co a jak by to měl dělat. Když se neřídí vaší radou, je oheň na střeše. Časté zdolávání překážek z vás vytvořilo silnou osobnost. Míváte kreativní a originální nápady, vkus, výborné logické myšlení, stále se vzděláváte. Pro své okolí jste příkladem, vzorem.

Lvi:

V MŽ jste neměli většinou dobré vztahy s rodinou. Porušovali jste veškerá současná pravidla, neuznávali jste tzv. autority. Byli jste odvážní a vždy jste stáli na straně trpících. Slovo spravedlnost nebyl pro vás prázdný pojem. I v současném životě lidé vědí, že jste bojovník a je na vás spolehnutí. Jste obklopeni spoustou známých a ve společnosti často hrajete prim. Umíte jít za svým cílem, neleknete se překážek. V úzkém partnerství nebo v manželství je třeba si občas uvědomit, že protějšek není vaším majetkem ani malým dítětem a že nebude stále skákat, jak vy pískáte. Pokud toto pochopíte, problémy začnou postupně mizet a vy dosáhnete všeho, po čem toužíte.

Panny:

V MŽ jste zažili mnoho bolesti. Smrt někoho hodně blízkého, rozchody. Občas k vám sice přišla láska, ale období štěstí netrvalo dlouho. Už víte, že štěstí je přelétavé. Je tu, a za chvíli zmizí jako dým. Umělecké sklony i vynikající intuice přešly do současnosti. Stále ochotně a nezištně pomáháte slabším tak, jak jste byli kdysi zvyklí. V lásce převládá racionální myšlení a zdravý rozum, bezhlavé zamilování vám nehrozí. Přesto, nebo právě proto, dokážete vytvořit dlouhodobý a šťastný mezilidský vztah. Žijete nadále v harmonii se světem i se sebou samým, i když v náročných situacích můžete bojovat s depresí. Sílu čerpáte především z duchovních zdrojů. Těm ve stáří budete věnovat mnoho volného času, ezoterika a vědy s ní spojené se stanou vaším koníčkem.

Váhy:

V MŽ jste byli bojovníky, kteří vyhledávali válečná dobrodružství. Každodenní rutinní život nebyl nic pro vás. Vždy jste potřebovali zaujímat vůdcovské postavení, za každou cenu jste museli být ve všem nejlepší. Než podřízenost, raději jste volili samotu nebo smrt. V současném životě budete mít spoustu možností i spoustu energie k tomu, abyste stoupali do výšin. Záleží na každém jednotlivci, jak tento dar využije, jak s ním naloží. Ovládejte své výbuchy hněvu a nevnucujte okolí své názory násilím nebo vydíráním. Čeká vás naplněný, bohatý a radostný život, pokud občas vyslechnete jiné a nebudete své názory prosazovat za každou cenu. Respektujte osobní ambice jiných a naučte se pozorně lidem naslouchat. Lásky nacházíte často, ale většinou trvá delší dobu, než najdete svůj vysněný ideál.

štíři:

V minulosti jste měli život diametrálně odlišný od toho současného. Byli jste klidní, citliví, neměli jste přehnané ambice, radost vám přinášely obyčejné věci. A taková byla i vaše životní láska. Obyčejná, nedramatická, klidná. Nyní naopak po změnách a dramatech toužíte. Nové lásky, bláznivé štěstí, bezhlavá zamilovanost, rozchody, pocit nesmírného neštěstí - to je současnost. Stres a napětí vám nevadí ani v zaměstnání, jsou měřítkem vašich schopností. Kontrolujte své emoce, najděte uspokojení v práci, která přináší dobro nám všem. Věnujte se svým potomkům, kdykoliv jim podejte pomocnou ruku. Na této cestě najdete štěstí, z rodinného života se budete radovat v domku se zahrádkou, děti si vás, jako skvělých rodičů, budou nesmírně vážit.

Střelci:

V MŽ jste nijak nevybočovali z řady, působili jste nenápadně. Uměli jste se přizpůsobit prostředí, v němž jste se pohybovali. Postupně, s každou inkarnací, jste se začali měnit v odpovědné, moudré a vážné lidi, kteří se v životě umějí orientovat. I rodina brávala v potaz váš názor. V současné době jdete svou vlastní cestou a ze směru, kterým jste se vydali, neuhýbáte. Své názory hlásáte veřejně a je vám jedno, co si o vás okolí povídá. Mějte na paměti, že život se skládá z malých věcí, takže i těm drobnostem je třeba věnovat pozornost a občas je před velkými věcmi upřednostnit. Máte silný vztah ke své vlasti a k jejím tradicím. Od partnera očekáváte vysokou míru tolerance a nezávislost. Rozpad vztahu vnímáte jako životní katastrofu. úspěch vás čeká v novinářství, kultuře, ve vedoucích funkcích.

Kozorozi:

V MŽ jste byli úzce spjati s rodinou. Ta byla středobodem vašeho bytí. Svým nejbližším jste snášeli modré z nebe. Po několika inkarnacích, kdy jste se ocitli v současnosti, vám tato role přestala vyhovovat. Toužíte po úspěchu a v kariéře stoupat stále výš a výš. Neustále vás přitahuje něco nového a neobyčejného. Pokud máte děti, i nyní se s nimi dokážete hodně a často smát. Umíte se postarat o rodinu a materiálně ji zabezpečit. Ovšem pro vytvoření stálého a uspokojivého partnerského vztahu to mnohdy nebude stačit. Při volbě partnera budete nejednou zklamáni. Ale až ho najdete, zůstanete s ním po celý život. Jako povolání byste si měli vybrat práci spojenou s obchodem, stavitelstvím, architekturou.

Vodnáři:

V MŽ jste byli energičtí, kreativní, sebejistí. Vždy jste mířili hodně vysoko a hledali jste společníky mezi majetnými a známými lidmi. Jejich charakter pro vás nebyl důležitý, na prvním místě bylo jejich společenské postavení. Pokud byl uzavřen sňatek, vy sami byste rádi ve vztahu dominovali, ale nikdy vám to nebylo dopřáno a mnoho radosti jste v tomto spojení nezažili. Museli jste snést kritiku, zatnout zuby a vydržet. Hledali jste mimomanželská povyražení, ale ani ta vám příliš osobní radosti nepřinášela. I nyní stále hledáte skutečnou lásku, která překoná všechny překážky a pak ti dva budou žít spokojeně a šťastně až do smrti. Začněte v sobě pěstovat víru ve vlastní schopnosti. Zapojte se do veřejného a politického života. Realizujte se ve světě médií, v mezinárodních organizacích, nebo se spojte s někým, kdo pochází z odlišného kulturního prostředí.

Ryby:

V MŽ jste měli velký smysl pro plnění povinností, pro zodpovědnost. Vaší velkou devízou byla skromnost a pocit, že jste pro někoho potřební. I po řadě inkarnací jste stále velice vnímaví k osudu slabších a těch méně šťastných. Na nezdary reagujete snahou někam se zavřít před celým světem. Musíte se proto naučit i prohrávat. Často se budete pouštět do realizace nových věcí. Proč - to nedokážete vysvětlit. Jako by vás poháněla nějaká vyšší moc. Vaší doménou je psychologie, psychoterapie, psychiatrie, léčitelství, lékařství. Intuice vás vede správným směrem, i když věcem, které děláte, až tolik nerozumíte a nevíte, proč jste se do nich vůbec pustili. Připravte se na to, že občas budete muset i zariskovat. Ve věcech lásky se budou střídat období pohody a radosti s obdobím utrpení.

Sdílet na Facebooku
Jana Fišerová

Jana Fišerová

Astrologické poradenství Výklad karet Výklad snů Numerologie Kyvadlo

Provádím výklad z tarotových karet, protože mě zaujaly svou pravdivostí a otevřeností. Používám podle požadavků zákazníků i karty Symbolon, Cikánské karty, karty madam Lenormand, Madžong, Tarot magie Druidů, runové karty apod.

Podobné články

Jaký bude týden od 22. 4. 2024 do 28. 4. 2024 podle kartářky

Astrologie a horoskopy Tarot a výklad karet

Výklad pro tento týden připravila kartářka Jana Fišerová podle Zenového tarotu. Co mimo jiné hlásala Božena Němcová? Svět hledá lidi, kteří něco umějí udělat, a ne ty, kteří umějí vysvětlit, proč to neudělali. Bližší informace pro vaši osobu mohu sdělit emailem nebo telefonem, více na konci článku.

Víš, kam mylně investuješ energii?

Tarot a výklad karet

Znáte ten znepokojivý pocit, když zjistíte, kolik práce vás čeká, kolik úkolů je třeba ještě zvládnout, v zaměstnání, doma a vy byste zrovna dnes měli náladu se věnovat jen tomu, co vás...

Horoskop na dnes
Přidej si Zverokruh.cz na plochu! Přidat na plochu