Zpět na články

Jak se tvoří úspěch zítřka?

Nejprve ale potřebujeme pochopit, najít klíč k tomu, jak opětovně navázat smysluplný vztah mezi sebou, bez vzájemného zrazování se.

Jak se tvoří úspěch zítřka?

V tento krásný podzimní měsíc, v kterém se příroda zahaluje do výrazných barev, kde po ránu se válí husté mlhy v údolích, jenž miluji. A celá tahle snově temná melancholie podzimu je mi tak blízká... Kdy naposledy vycházíme do svých zahrad, abychom dokončili poslední z nutných prací před nastávající zimou, jenž dnes už má pramálo společného s dřívější bílou krajinou ticha a spánku, se s postupující proměnou stává jen vzpomínkou. Zimo scházíš mi.

Tak stejně nám ještě schází malá špetka energie, abychom vykročili vstříc možnosti dát tomu, co milujeme, na čem nám nyní nejvíce záleží novou podobu, kterou vyhlížíme tam za horizontem, jako tu zimu.

Nejprve ale potřebujeme pochopit, najít klíč k tomu, jak opětovně navázat smysluplný vztah mezi sebou, bez vzájemného zrazování se.

S TíM NáM DOKáŽE POMOCI NEPTUN.

Planeta univerzální lásky. Sjednocení, které by v tomto podání mělo být jednoduše uskutečnitelné, ale jeho základní podstatou je kód nekonečnosti. Ta je pro materialisticky založeného člověka, bez nadhledu a oproštění se od dogmat těžko uchopitelná.

Ovšem v radixu zrození měsíce listopadu, stojí tváří v tvář on Neptun v Rybách s Lunou v Panně a v kvadratuře na Venuši ve Střelci, jenž představuje onu podanou ruku. Zároveň s Uranem v Býku, který tu je otevřenou a upřímnou reakcí na dění. Prozatím jen v bezpečné míře, ale už se objevují první odvážlivci schopni vystoupit z davu.

DáVá NáM TAK MOŽNOST NáPRAVY.

Nahlédnout skrze ni-Lunu do toho, co je očím skryto. Objevit tam společně něco, co by se dalo u každého z nás prakticky využít. K opětovnému uvolnění všech řetězů utahující smyčku svobodnému rozhodnutí, jak naložit se svým životem, zdravím, aby i nadále pro vás splňoval podstatu bezpečného domova, kterému důvěřujete, že tu s vámi bude až do konce vašich dnů.

JENŽE... JE TŘEBA NEJPRVE PROJíT OČISTNýM PROCESEM.

Oddělit pravdu od všeobecně uznávaných lží, podvodů, které se staly běžnou součástí hry mocipánů. Hrající nám na city, manipulující s naší vírou, že proč by někdo s námi všemi zamýšlel něco, co se nepodobá všeobecnému dobru? Ale sledoval jen svůj zájem?

A právě v naší realitě se toto skryté neptunské poblouznění podobající se droze, jež je podávána, pomalu zastírá pravdu vyplívající z bystrého, kriticky uvažujícího jednotlivce.

To celé se plánuje za zdmi institucí rozhodujících o základních kamenech života každého z nás-Neptun v Rybách. Ať už jsou to nemocnice, ústavy sociální péče, ministerstva, soudy, školy, policie, hygiena, kde pracují další lidé, kteří se zavázali jednat v zájmu nejvyšších zákonů a etiky. O čemž by se v této době, u mnohých, dalo pochybovat. Nedávné agresivně mocenské aspekty Pluta na Slunce a Mars to jen potvrzují.

Naše vůle, schopnost projevit se v samé nahotě-Slunce ve štíru, je stále v konfliktu s autoritou-Saturnem, která byla platná, uznávaná mnoho desetiletí. Zatím nám jen s těží dochází, že tyto hodnoty a časem stanovené mantinely se stávají minulostí Saturn-Vodnář. Společnost musí začít růst na nových základech a k tomu se pomalu musíme dostat.

Společně se strachem stávajícím se důležitým motorem změny, čelit síle okolností je vznesena otázka:

Kam až onen rozvrat základních hodnot necháme dojít? Co všechno nám ještě musí vzít, na čem každý z nás většinu svého života pracoval, abychom tento měsíc vyslyšeli volání dobrotivého Merkura ve Váhách, který se spojil s Jupiterem ve Vodnáři?

JEJICHŽ POSELSTVí ZNí:

Rozšiř své vědomosti a znalosti, co nejvíce to půjde. Vyslechni každou stranu. Prověř všechny svoje myšlenky. Ke všemu se pokus najít protiváhu. Beze strachu následuj svoje vize a probuď v sobě průkopníka, který žije to, čemu věří, že mu přinese do života prosperitu.

I když se vám někdo jiný, výše postavený pan či paní, bude snažit vmanipulovat svá stanoviska. Nic na to nedbejte! Pravda jednou zvítězí a tento měsíc máme my všichni otevřený přístup k tomu najít řešení a uspět. Soudy budou stát na straně lidí, kteří se nebáli a vystoupili z davu, aby poukázali na pochybení a nátlak lidí za oponou.

NAšE VŮLE ŽíT PODLE SEBE A POSTAVIT SE ČELEM TOMU, CO NEODPOVíDá VLASTNíM ZJIšTĚNíM A VIZíM JE POSILNĚNA PŘíTOMNOSTí MARSU.

I tak budeme dále nuceni čelit mnoha překážkám a narážet na ně. Zde ale záleží na tom, jak silné je naše přesvědčení, zda se dále a raději necháme opíjet rohlíkem, protože je to snazší přijmout než uvěřit tomu, že se někde stala chyba, kterou je třeba napravit. Postavit se skutečnosti čelem a začít jednat dřív něž se právě odehrávající extrém stane standardem.

JAKO SE TO STALO S ROČNíM OBDOBíM.

Kdy na sebe hladce navazovalo, což bylo normální ještě před pár desítkami let a nyní se to už jen stěží vrátí. Ta doba, kdy šlo něco dělat je pryč. Jako lidstvo jsme si v tomto ohledu vybrali cestu z extrému do extrému. Tak jako naše tělo a majetek je vystavováno těmto extrémním výkyvům počasí a náladám, tak stejně je nyní vystavována extrémní zátěži naše duše.

DOUFáM, ŽE S NOVOLUNíM DOJDE ALESPOŇ Z ČáSTI K NOVéMU NáDECHU.

Přijdou náhlé změny, dále podpořeny Uranem. Kolektivní duch bude posilněn a dostane se mu nového impulzu jednat v zájmu univerzálních pravd. Zapomenout na rozdělení společnosti, o které nyní z velké části jde, aby se nám opět ukázala cesta. Za pomoci naladění se jeden na druhého-Neptun ke Slunci a ujasnila se fakta. Bez možných agresivních střetů kvůli dalším omezením, ke kterým směřujeme-představované Saturnskými aspekty, ale i to je součást života a často není jiné varianty, aby se misky vah znovu vyrovnaly.

Mějte pohodový listopad.

Nasve

Chci svůj astrorozbor.

Chci hlubinný výklad karet.

Sdílet na Facebooku
Kateřina Malachová

Kateřina Malachová

Astrologické poradenství Tarot Výklad karet

Nasve je odbornicí na vyprávění příběhů života pomocí vhledů, ke kterým ji vedou nejen znalosti astrologické, ale i umění výkladu tarotových karet.

Podobné články

Květen přinese změny a podnítí v nás sílu přímočarosti.

Astrologie a horoskopy Cykly Transformace Slunce, měsíc a planety Budoucnost

V tomto měsíci se můžete těšit na milníkový přechod dalšího dvanáctiletého cyklu Jupiteru z Ryb do Berana – 11. 5. 2022, který přinese mnoho nového. Začne působit zejména na osobní úroveň.

Zrenovuj, seřiď a získej maximum

Astrologie a horoskopy Budoucnost

Jaká bude převažovat kolektivní atmosféra v říjnu? Astro okénko vám dá odpověď.

Horoskop na dnes
Přidej si Zverokruh.cz na plochu! Přidat na plochu