Zpět na články

Tajemství esoteriky II.

Kabala a tajemství vesmíru O kabale, jejím významu, smyslu, počátku, případně možnostech, kolují mnohé zvěsti psané laiky, které nepřesně nebo nepravdi-vě popisují její význam. Pokusme se teď podívat na tuto tajemnou nauku jednak v historicko-magických, jednak v symbolických souvislostech, abychom aspoň částečně poodhalili její význam, tak jak jej užívali dávní zasvěcenci.

Tajemství esoteriky II.

Od počátku své existence zaplňují lidé svět duchy, démony a božstvy. Dávné náboženské představy přitom nebyly nijak jedno-duché, jak prozrazují dochované obrazové i písemné památky a jak můžeme usuzovat z výzkumů prováděných v zachovaných primitivních lidských společenstvích.

Nejstarší památky dosvědčují, že lidem vládla Bohyně Matka, ztělesňovaná kukuřičnou pannou, bizoní matkou, žabí bohyní nebo tzv. venuší, ženskou figurkou kyprých tvarů. Také původním indickým vládnoucím božstvem byla ženská bohyně, až později nazvaná Šakti. Podobně Babylóňané a další kultury měli své vládnoucí ženské božstvo. Památka na tyto doby se zachovala v prastarých rituálech, které se slavily ještě v době našeho středověku a v odlehlých, civilizací málo dotčených končinách, se objevují i v dnešních dnech. Podobného původu jsou zvyky dodnes tradované u nás, například některé zvyky vánoční, velikonoční, stavění májek, průvody masek a zapalování obětních svíček.

Bohyně Matka podle mýtů zrozuje svět. Někde se rození týká jen fyzického světa, jinde z bohyně vychází celý existující vesmír. Obě verze mýtu si vzájemně neodporují. Verze, kdy bohyně rodí pouze fyzický svět, je staršího data, protože uznává mužského stvořitele, který byl uctíván až později.

Sumerské, babylonské a chetitské mýty se z větší části zachovaly v podobách, které obsahují mužské stvořitele anebo kde dominuje muž-hrdina. Ten zastupuje lidské ego-vědomí, které je vrženo do světa a má jej dobýt, a to doslovně nebo v přeneseném významu. Do doby asi 3 tisíce let př.n.l. ego-vědomí neexistovalo, proto mýty vyprávěly o ženských hrdinkách, například Innaně, Ereškigale, Ištaře, nebo řecké Gáie. Ženské postavy symbolizují celistvost bytosti, čili vědomí a nevědomí dohromady.

V každém mýtu vystupuje několik božských postav, které plní úkol často spojený s láskou, povinností, zradou, smrtí, sestupem do podsvětí, později bojem s nebezpečnou bytostí. Postavy k sobě mají obvykle příbuzenský vztah. Často jsou dokonce zároveň sourozenci i manželi, což také má symbolický význam. Děj mýtu se přehrával při slavnostních příležitostech a stal se oslavným rituálem na vítězství božstva.

Jak se hierarchizovala a členila lidská společnost, docházelo i k hierarchizaci božstev a vztahy mezi nimi byly kodifikovány. První obecně známou hierarchií božstev je Oonské (iunské) devatero. Tento hieroglyfický papyrus se dochoval z dob egyptské Střední říše. Mýtus zde zaznamenaný je ale ještě starší - pravděpodobně pochází z období Staré říše a lze z něj znát chetitské i babylonské vlivy.

Oonské devatero bylo v různých úpravách vyučováno v egyptských chrámech a zasvěcovacích střediscích, odkud je přejali Řekové, Féničané a Židé. Je známo, že Mojžíš byl egyptským zasvěcen-cem. Biblický mýtus o stvoření světa a pádu člověka patří mezi klasické příběhy s mužským stvořitelem. Množství bohů z mýtu mizí a na jejich místo nastupují různé projevy jednoho boha, případně zástupy andělů, které oslavují jeho dílo. Tento mýtus má navíc jednu zvláštnost: je zapsán posvátným jazykem, který zřejmě byl vytvořen uměle na základě obrázkového písma - hieroglyfů. Každé písmeno hebrejské abecedy má nejen významem přesně daný tvar, ale zároveň i číselnou hodnotu. Slovo proto lze přečíst jednak jako zvuk, ale také dešifrovat jako číslo. Jak zvuk, tak i číslo mají svůj význam. Mnohdy jde o rozdílné významy, které lze kombinovat.

Není známo, kdo jako první přepsal hierarchii božstev z ryze obrazové do spekulativnější grafické podoby. Je možné, že to byli Egypťané, Řekové nebo Židé. Právě židovská podoba byla zaznamenána písemně, a to zřejmě až v 6. století tohoto letopočtu. První veřejné vydání kabalistické knihy - byl to Zohar, Kniha jasu - je známo z 13. století. Do té doby se učení předávalo ústní tradicí, kterou si speciálně připravení zasvěcenci sdělovali pouze mezi sebou. Z hebrejštiny také pochází název kabala. Slovo se obvykle překládá jako tajné učení, podpěra či opora.

Na struktuře kabaly jsou znát magicko-náboženské vlivy a celý vývoj lidstva. Základním stavebním kamenem kabaly jsou protiklady. Vztah mužského a ženského, čili aktivního a pasivního prvku je jádrem každé mytologie, podstatou všech náboženských systémů (andělé versus démoni, věřící versus nevěrci) a základním kamenem běžného života každého člověka (chci-nechci, líbí-nelíbí, dobré-zlé). V kabale jsou protiklady vázány do vztahů, v nichž převažuje tu jedno, tu druhé, ale vždy zůstává zachována rovnováha. Spojením protikladů vzniká třetí, synovský a čtvrtý dceřinný prvek, které jsou známy i dnešním zájemcům o magii nebo např. psychologii jako čtyři živly. Pomocí těchto prvků vznikají další a každý s každým je v nějakém vztahu. Spojení mezi prvky je udáno jednak graficky, pomocí symbolu Stromu života, jednak je stanoveno číselně, protože kabala se zakládá na číslech a jejich vztazích, což si nelze představit matematicky. Každé číslo je komplikovanou ideou, která sice jeví jistou příbuznost s početním významem, ale není jím definována.

Původním stavem je dle kabaly nicota, Nebytí, které je negativního, ženského charakteru. Je to kabalistická nula, která není totožná s nulou matematickou, neboť neoznačuje pouhé nic, ale i potenciální vše. Z něj vzniká zásahem stvořitele Jsoucno, jež je mužské povahy a počítá se jako jednička, jednota a písmeno alef. Dvojka už může být mužská nebo ženská, podle toho, zda se nahlíží jako manifestace boha nebo jako počátek mnohosti. Trojka usmiřuje protiklad jednoty a mnohosti. Každé číslo má svůj přímo stanovaný nebo odvozený význam - významy se dovozují u vyšších čísel. S kabalou, symboly a čísly souvisí i tarot.

Sdílet na Facebooku
Zuzana Antares

Zuzana Antares

Tarot Výklad snů Čarodějnictví Magická poradna

Studuji skryté skutečnosti světa, magické schopnosti člověka a zákonitosti běhu věcí i našeho osudu od roku 1982. V posledních třiadvaceti letech se profesionálně zabývám poradenstvím, které mi předtím bylo koníčkem.

Podobné články

Etická pravidla výkladu osudu

Astrologie a horoskopy Budoucnost Tarot a výklad karet

Věštbou nelze odhalit celou skutečnost, pouze její určitou část. Každý poradce je schopen odhalit jinou část, proto mohou mít různí věštci různé pohledy. Každému člověku během výkladu zdůrazněte, že se můžete mýlit. Tím zabráníte nežádoucí vazbě na vaši věštbu.

Lunární cyklus

Čarodějnictví a magie

Sluneční cyklus lze ztotožnit s rytmy života. Ve chvíli, kdy si na něj zvyknete, bude vám připadat zcela zjevný a jasný – inu jako Slunce.

Horoskop na dnes
Přidej si Zverokruh.cz na plochu! Přidat na plochu