Zpět na články

Lunární cyklus

Sluneční cyklus lze ztotožnit s rytmy života. Ve chvíli, kdy si na něj zvyknete, bude vám připadat zcela zjevný a jasný – inu jako Slunce.

Lunární cyklus

Oproti tomu je cyklus Luny skrytý a ovládá i skryté skutečnosti a síly. Je přirozený pouze ženám, muž do jeho tajů proniká hůře, pokud vůbec se mu to zdaří. Sluneční cyklus je oproti tomu přirozený všem lidem.

Mužské myšlení je vědomé. Nevědomou složku osobnosti vnímá muž jako temnou, tajemnou a mnohdy nepřátelskou. Díky patriarchátu bylo magické umění ovládnuto muži. Proto jsou všechny duchovní nauky popisovány do značné míry zkresleně a pouze ze zploštělého pohledu mužů. Ženské myšlení je univerzální. Prvotně vychází z nevědomé, tajemné a temné složky osobnosti, ovšem světlo vědomí je zrozeno temnotou. Žena tak v sobě obsahuje oba prvky.
Slunce nás denně pozoruje z oblohy svou žhavou tváří. Jednou je v nadhlavníku, jindy i v poledne stojí kousek nad obzorem. Stále je to ale ta stejná tvář. Luna, bledé oko v hlubinách, zrcadlí svit zářícího slunečního světla. Není však jen pouhým zrcadlem kdesi v temnotách - přidává cosi navíc. Má čtyři čtvrtě či čtyři tváře: Jednou poskytuje odraz dokonalý, jindy jen částečný, a někdy není vidět nic.
Má-li být cokoliv dokonalé, musí to být úplné. úplnost je stavem, v němž jsou sjednoceny oba protiklady. Protiklady, plus a minus, jsou jen dvěma protichůdnými konci jedné tvůrčí síly. Tím, že se protikladné póly jediné síly periodicky spojují a zase rozdělují, vzniká Bytí. Pokud je jeden pól silnější než druhý, dochází k neharmoničnosti, která se sama touží vyrovnat. Má-li být mezi Sluncem a Lunou souzvuk, musí se jedno odrážet v druhém. Tehdy dochází k vyladění, ke spojení člověka s jeho podstatou a původem, či k rozšíření vědomí. V době, kdy Luna mizí a její světlo se propadá, se vědomá půle osobnosti zamlžuje, člověk ztrácí svoji bdělou individualitu a spojuje se s černou hlubinou z níž pochází (na individuální úrovni je to matka, na kolektivní je to doba, kdy lidé-ještě-nebyli-lidmi). Za novoluní je toto spojení nejsilnější, tehdy je každý úzce spojen se svojí prapodstatou, s prasilami a s dělohou Matky Stvořitelky. Tehdy obsahuje každý člověk bohyni Matku a tehdy ji každá žena může v sobě poznat a spojit se s ní. Symbolem vlivu Bohyně je menstruační krev.
Pak se spojení se Stvořitelkou zase zamlžuje, převládá vliv stvořeného. Vědomí jednotlivce se obrací ven do světa, je nastolena vláda jasného dne a přímočarosti. Ta vrcholí v době úplňku. Člověk může znovu projevit do světa to, co načerpal ve spojení s Pra-bohyní.
Nalézt v sobě spojení s Matkou není nic jednoduchého. Žijeme své životy ve světě světla, proto je nejdříve bezpodmínečně nutné uvést sama sebe do harmonie se slunečními rytmy - až poté je možno jít hlouběji. Vcítěním do slunečních rytmů se naučíte naslouchání vnitřního hlasu a pokoře. Potom lze teprve hledat rytmus Luny. Sexualita, zvláště ta ženská, je hlavní branou. Je třeba také ovládnout umění introspekce - čili pozorování vlastní duše, mysli, toho, co cítíte, vnímáte, jak na vás působí vše co jste schopni zaznamenat. Je velmi dobré, seznámíte-li se s lunárními božstvy a s jejich moudrostí.
V době novoluní provádějte rituály, při nichž budete uctívat Bohyni a budete ji žádat o pomoc. Pamatujte, že síla bohyně je veliká a nelze se s ní kontaktovat přímo - vzpomeňte na Medusu, která je jedním z obrazů Matky Stvořitelky a přesto pohled na ni zabíjí. Jen velmi zkušené čarodějky mohou při novu zasáhnout do přediva sil a měnit osudy lidí i celků. Začátečníci mohou věnovat dny okolo novu sebezpytování, přemýšlení nad sebou i nad svými bližními.
Za přibývajícího Měsíce lze konat obřady pro vytvoření nebo upevnění něčeho, za ubývajícího budete žádat o zničení nebo rozklad - např. chcete-li se zbavit zlozvyku. Rány se lépe hojí, když byla operace provedena za ubývajícího měsíce, rostliny zasazené za přibývajícího měsíce lépe rostou a prospívají. Bílá Luna, úplněk, poskytuje schopnost vidět v temnotách. Rituály konané za úplňku proto budou konány za účelem zdaru, prohlédnutí, se žádostmi o ochranu a o vedení. Světlo úplňku je vynikající pro věštecké operace, pro očistu křišťálové koule a pro nabíjení předmětů, které mají posílit schopnost vcítění a Porozumění. Při úplňku si můžete dělat jasno a přenášet svůj vliv na druhé.
A na závěr ještě pár slůvek o mystériích krve a o "odevzdávání krve". Bohyně propůjčila při stvoření lidem vlastní schopnost tvořit. Stvoření světa je vlastně rozpadem původní pra-jednoty na mnoho malých, nepatrných částí. Původní jednota byla symbolizovaná světlem, a to se roztříštilo do tisíců malých částí - duší. Aby mohla být jednota obnovena, aby lidé nebyli ve světě ztracení a bez naděje na Porozumění, a aby duše neztratily zcela a navěky jedna druhou, byly rozpuštěny v krvi Bohyně. Ta svoji krev poskytla každému člověku, protože každý člověk je jejím dítětem. Krev lidí je součástí těla majetkem Bohyně Matky. Proto je krev posvátná. Každý jsme součástí Bohyně a krev je tím, co spojuje.
Posvátný vztah lidstva a Matky je symbolizován lunárním cyklem a menstruační krví. V menstruační krvi dává lidstvo oběť svojí matce, symbolicky jí vrací její dar. Menstruace je smlouvou mezi člověkem a bohyní - a žena je nejvyšší kněžkou. Za odměnu dostává žena od Matky sílu. Pamatujte si, že není silnější bytosti na světě, než je menstruující žena! Mužové se kdysi dávno lekli sil ženy a učinili menstruující ženu nečistou, aby ji zbavili praktické možnosti uplatnit její sílu. Pak učinili nečistým vše ženské a patriarchálním obrazem ženy se stala panna Marie - čili ta která nemá svoji temnou podstatu, jejž by ji činila skutečnou, celou ženou. Panna Maria pak byla vzata na nebesa - a nebe je ryze mužské prostředí.

Příště: Sexuální magie

Sdílet na Facebooku
Zuzana Antares

Zuzana Antares

Tarot Výklad snů Čarodějnictví Magická poradna

Studuji skryté skutečnosti světa, magické schopnosti člověka a zákonitosti běhu věcí i našeho osudu od roku 1982. V posledních třiadvaceti letech se profesionálně zabývám poradenstvím, které mi předtím bylo koníčkem.

Podobné články

Etická pravidla výkladu osudu

Astrologie a horoskopy Budoucnost Tarot a výklad karet

Věštbou nelze odhalit celou skutečnost, pouze její určitou část. Každý poradce je schopen odhalit jinou část, proto mohou mít různí věštci různé pohledy. Každému člověku během výkladu zdůrazněte, že se můžete mýlit. Tím zabráníte nežádoucí vazbě na vaši věštbu.

Sexuální magie

Čarodějnictví a magie

Sluneční a lunární cyklus jsou do značné míry protikladné – slunce je světlem vědomí, kdežto Luna symbolizuje hlubinu nevědomí. Oba cykly však zároveň s protiklady zacházejí každý po svém.

Horoskop na dnes
Přidej si Zverokruh.cz na plochu! Přidat na plochu