Zpět na články

Jaký bude týden od 29. 8. 2022 do 4. 9. 2022 podle kartářky

Výklad jsem připravila podle tarotových karet s nakouknutím do minulých životů. Dovíte se, jaké úkoly musíte jako zrozenci určitého znamení řešit v současném životě.

Jaký bude týden od 29. 8. 2022 do 4. 9. 2022 podle kartářky

Výklad jsem připravila podle tarotových karet s nakouknutím do minulých životů. Dovíte se, jaké úkoly musíte jako zrozenci určitého znamení řešit v současném životě.

Berani:

v minulém životě jste byli často hodně netrpěliví, neklidní, občas jste se vyhýbali zodpovědnosti za rodinu a za spořádaný domov. Okolí jste překvapovali svou vysokou intelektuální úrovní. Převažovaly materiální touhy. V minulosti jste mohli pracovat v politice, armádě, jako chirurg. Možná jste zažili i válku, a proto jste byli životními okolnostmi donuceni spoléhat sami na sebe. Hodně vás kdysi zklamali lidé, kterým jste bezmezně věřili. V současné inkarnaci myslete více na sebe, na své vlastní potřeby. Pokud víte, že nějaká idea je správná, vždy za ni bojujte tak, jak jste bojovali v dávné době. Pozor si dávejte na bolesti hlavy, migrénu.

Býci:

v minulosti jste se zaměřovali na hmotné vlastnictví, malou pozornost jste věnovali vzdělání a kultivovanému projevu. Slovy jste dokázali zranit, cizí vám nebyly ani vulgární výrazy. Někteří hledali zlato v Kalifornii, v době Zlaté horečky. Nezajímali jste se o problémy jiných, ani váš způsob života nebyl nijak příkladný. Možná jste se dopustili i zrady nebo krádeže. Pokud jste nabyli peníze formou zločinu, je vaším současným karmickým úkolem stát se čestným a spolehlivým občanem, zejména v záležitostech peněz. Později jste vykonávali povolání, kde jste se mohli spolehnout na stálé příjmy. Výběrčí daní, lichvář, kuchař, sedlák. Začněte pravidelně cvičit, nekřičte, nejezte příliš slaná a příliš kořeněná jídla.

Blíženci:

hodně jste se utápěli v emocích, vaše slovo bylo dogma, cizí názory vás nezajímaly. Snažili jste se proniknout do veřejného života, ovšem zajímaly vás pouze osobní výhody. Vždy jste více brali, než dávali. Pozoruhodná byla vaše manuální zručnost, kterou se můžete chlubit i v této inkarnaci. Dřívější povolání: řečník, kurýr, listonoš, cestovatel, herec, kutil. Choďte pravidelně běhat, posilujte plíce a srdce. Čekají vás v brzké době porady, veřejná vystoupení, příprava bude náročná. Podporu najdete především u starších lidí. Zaměřte se na zlepšení pracovních podmínek svých zaměstnanců. Jednejte s každým slušně, brzy zjistíte, že neupřímnost se nevyplácí.

Raci:

často jste záviděli těm, kteří se vypracovali na vyšší pozici. V názorech na život jste byli velmi konzervativní. Dřívější zaměstnání: práce s potravinami, obchod s ovocem a zeleninou, námořník, porodní bába. Do jídelníčku zařaďte více ovoce a zeleniny, nezapomínejte na bylinkové čaje. Energii ve vašem těle blokuje strach z neúspěchu. Zkuste se odreagovat při jakékoliv tvůrčí činnosti. Pokud jste byli dříve otrokem a vykonávali jste těžkou práci, v současnosti se fyzické námaze vyhýbáte. Raději se věnujete získávání vědomostí, možná uvažujete o nějakém vynálezu. Pokud jste se v minulosti špatně zachovali ke spoludědicům, budete se muset v této inkarnaci vyrovnávat se ztrátou majetku.

Lvi:

potýkali jste se s leností a plnění úkolů a povinností přesouvali na někoho jiného. Slovo zodpovědnost vám nic neříkalo, případně jste toto slovo brali na lehkou váhu. Dřívější zaměstnání: herec, divadlo, zábavní a oděvní průmysl, zpěvák. Zajděte si na vyšetření zraku a sluchu. Nesnažte se hodnotit lidi podle ustrnulých kritérií a předsudků. Spoléhejte se na vlastní názor a vnitřní intuici. Žijte intenzivněji, všímejte si hlavně lidí, kteří jsou narozeni ve znamení Střelce a Kozoroha, mohli by vám přinést užitek při plnění vašich osobních projektů. Nežijte v minulosti, oprostěte se od smutných vzpomínek, važte si přítomnosti i lidí, které máte kolem sebe. Řekněte jim, že je máte rádi.

Panny:

v minulém životě jste mohli být mnichem, lékařem, jeptiškou, knězem, vychovatelem, učitelem, účetním, písařem, ovšem své schopnosti a vědomosti jste používali k sobeckým cílům. Cizí vám nebyla ani lež. Ti, kteří uměli dobře zacházet s mluveným i psaným slovem, využívali ho k politickým hrám. V manželství jste svému protějšku ani rodině nebyli velkou oporou. Svému zdraví jste příliš pozornosti nevěnovali, mnozí měli sklony k alkoholismu. Rádi jste se chovali autoritativně. V nynější inkarnaci je vaším úkolem ochrana slabších. Je třeba se též zamýšlet nad slovy autorita a moc a vidět obě tato slova pouze ve spravedlivé rovině. Hlídejte si krevní tlak, vyhýbejte se depresím, mohly by být příčinou chronické zácpy.

Váhy:

dřívější povolání: herec, diplomat, notář, klenotník, umělecký řezbář nebo kovář, sochař, malíř. V minulosti jste se málo starali o své zdraví a vaším úkolem v současném životě je najít správný způsob uvažování vzhledem ke stravovacím návykům. Nepořádnost a malá péče o svůj vzhled může i nyní způsobovat problémy doma nebo v zaměstnání. Vaší slabinou byla též bezmezná víra v pověry, těm jste podřizovali i osobní život. V nynější inkarnaci je třeba více studovat přírodní vědy, zajímat se o nové technologie i o politický život ve všech světadílech. Pozornost věnujte rovněž vyměšování, močovému měchýři a ledvinám.

štíři:

v minulých životech jste vykonávali např. tato povolání: dobrodruh, cestovatel, chirurg, inkvizitor, věštec, šaman, přírodovědec, psychoterapeut. Chyběla vám sebekázeň, je třeba se naučit plnit sliby a obklopovat se kvalitními lidmi. Vašemu orlímu zraku nic neujde, vycítíte i sebemenší lež. Vyhýbejte se nachlazení, zvýšenou teplotu i rýmu je třeba vyležet. V minulosti jste hodně bojovali s osamělostí, proto dnes potřebujete být nezávislí a středem pozornosti. Vaším úkolem na tomto světě je být za každé situace zásadový a nasměrovat energii ve prospěch svých bližních nebo slabších. Rozdávejte lásku, upřímný úsměv a dobré slovo, vyhýbejte se obloukem náboženským sektám a náboženskému fanatismu.

Střelci:

v minulých životech jste vykonávali např. tato povolání: studium cizích jazyků, cestovatel, právník, filozof, diplomat, lesní dělník. Již v minulosti jste se dopracovali významného postavení a vaším úkolem je vše pozitivní dále rozvíjet. Nesnášíte, když vám chce někdo radit. Takového člověka dokážete odsunout na druhou kolej. Jste neustále v pohybu, nevydržíte dlouho na jednom místě. Sbíráte na svých cestách zkušenosti a předáváte je dál, čímž plníte svůj karmický úkol. Zajímáte se o filozofii, duchovno, psychologii i zákony, které ovládají život celého vesmíru. Netrapte se nad věcmi, které nemůžete změnit, na místě je mít v zásobě více optimismu. Objednejte se na rehabilitace, na masáže, na škodu není ani pobyt v lázních. Nechejte se hýčkat.

Kozorozi:

v minulých životech jste vykonávali např. tato povolání: pracovník v těžkém průmyslu, ve stavebnictví nebo hutnictví, správce statku, soudce, architekt. Je možno vás charakterizovat slovy - suchý intelektuál. Zodpovědně jste plnili své povinnosti, příkladně, ale přísně jste se starali o rodinu. Ovšem zahořklost a moudrost se objevuje i v současné inkarnaci. Nenechávejte se ovlivnit jednáním nebo názory okolí, radujte se ze života. Zapojte se do práce ve prospěch lidstva, v partnerském životě respektujte práva svého protějšku. K okolí buďte velkorysejší a snášenlivější, podaří se vám splatit svůj karmický dluh. Objednejte se k zubaři, i na dentální hygienu.

Vodnáři:

v minulých životech jste vykonávali např. tato povolání: alchymista, pracovník v reklamě, revolucionář, hospodský, šlechtic, vozka. V současnosti se nic nevyvíjí podle vašich představ. Nežijte ve světě fantazie, pokud nastanou problémy, okamžitě je řešte. Hlídejte si stav kůže, pokud uvidíte nějakou anomálii, navštivte kožního lékaře. Ale podle karet je problém s pokožkou spíše záležitostí nesprávného uvažování. V současnosti si těžko udržujete přátele, protože zákony přátelství příliš nerespektujete. Nemáte problém kamarády najít, ale nezůstávají ve vaší blízkosti dlouho. Důvodem je hlavně to, že se hodně chválíte, hodně mluvíte, starosti jiných vás až tolik nezajímají. Vystupte ze své nadřazenosti, která provázela vaše minulé životy, a nebudete se cítit izolovaně a osamoceně.

Ryby:

v minulých životech jste vykonávali např. tato povolání: lékař, lékárník, lidový léčitel, tanečník, čaroděj. Větší pozornost než dosud věnujte svým chodidlům i obuvi, kterou běžně nosíte. Z minulých životů přetrvává v tom současném nesoulad v komunikaci s okolím, případně se sourozenci. Rozchod v manželství se může jako následek neplnění slibů objevit též v této inkarnaci. Je třeba se naučit větší snášenlivosti a tolerantnosti, důvěryhodnosti - a tím překonat karmickou zátěž. Věnujte se umělecké nebo humanitární činnosti, rozdávejte lidem kolem sebe více lásky. Hlavně se nevyhýbejte těžkostem a nepoužívejte slzy jako zbraň. Kdysi jste poslouchali a plnili příkazy jiných, nyní se musíte naučit být nezávislými a spolehnout se na svůj úsudek.

Sdílet na Facebooku
Jana Fišerová

Jana Fišerová

Astrologické poradenství Výklad karet Výklad snů Numerologie Kyvadlo

Provádím výklad z tarotových karet, protože mě zaujaly svou pravdivostí a otevřeností. Používám podle požadavků zákazníků i karty Symbolon, Cikánské karty, karty madam Lenormand, Madžong, Tarot magie Druidů, runové karty apod.

Podobné články

Jaký bude týden od 20. 5. 2024 do 26. 5. 2024 podle kartářky

Astrologie a horoskopy Tarot a výklad karet

Výklad pro tento týden připravila kartářka Jana Fišerová. Tento výklad vám poskytne lepší porozumění situacím ve vašem osobním životě. Bližší informace pro vaši osobu mohu sdělit emailem nebo telefonem, více na konci článku.

Víš, kam mylně investuješ energii?

Tarot a výklad karet

Znáte ten znepokojivý pocit, když zjistíte, kolik práce vás čeká, kolik úkolů je třeba ještě zvládnout, v zaměstnání, doma a vy byste zrovna dnes měli náladu se věnovat jen tomu, co vás...

Horoskop na dnes
Přidej si Zverokruh.cz na plochu! Přidat na plochu