Zpět na články

Tajemství cyklů, čarodějnická praktika a dar Bohyně Matky

Bohyně Matka a její různé tváře jsou v jistém smyslu ženy jako každá jiná – mají rády krásu, pohyb, půvab, radost. Každá bohyně proto tančí: točí se dokola a sukně jí vlají.

Tajemství cyklů, čarodějnická praktika a dar Bohyně Matky

Bohyně Matka a její různé tváře jsou v jistém smyslu ženy jako každá jiná - mají rády krásu, pohyb, půvab, radost. Každá bohyně proto tančí: točí se dokola a sukně jí vlají. Otáčivý pohyb a kruh jsou posvátnými atributy Bohyně, a jak se řekneme později, je zde místo i pro mužského Boha, pokud se chová k dámě slušně. Tak jako jsou otáčení a kruh důležitými symboly, je cykličnost, která z kruhového pohybu vychází, posvátnou skutečností. Bez její znalosti a pochopení se neobjede žádná čarodějka nebo nebo čaroděj.

Kdo přijme pravidla cyklů a jejich posvátnost, pochopí zákonitosti života a jeho průběhu. Může ukazovat cestu těm, kteří se zatím neorientují ve svém životě nebo hledají svoji vnitřní cestu. Zkuste se postavit do kruhu. Uvidíte jak je čára, která jej určuje, přehledná. Ale postavte se na lineárně probíhající cestu! Nevidíte odkud vede ani kam. A s nitkami života je to obdobné: jejich průběh a směr uvidí ti, kdož si uvědomí, že vše je založeno na kruhu. Ti také poznají mystéria života a smrti - čili pravidla toho, čemu se ne zcela přesně říká převtělování duší nebo reinkarnace. A tak si udělají, mimo jiné, jednoznačný a logický názor na vyděračské teorie o "špatné karmě". Kdo chce rozeznat, kterak se proplétají nitky života skrze kruhy světa, musí se vzdát lineárního uvažování.Můžeme zjednodušeně shrnout, že je třeba nezdůrazňovat to, čemu moderní jazyk říká "ego". Je třeba vzdát se těch cílů a potřeb, které jsou v kolizi s celkovým laděním situace.

Pamatujte si, že každou událost prožíváte proto, aby vám ukázala cestu, aby vám pomáhala rozeznat, zda jste se svým jednáním "trefili", aby sloužila lepšímu poznání sama sebe. Ve chvíli, kdy zrevidujete a v rozumné míře omezíte svá přání, zájmy a názory, které jsou příliš svojské, sebezdůrazňující a vytržené z kontextu celku vašeho života, se dostanete do harmonického spojení se vším stvořením a s božskou silou a vůlí, která je v něm obsažena. Ale pamatujte!!! Bohyně Matka a božství obecně tu není proto, aby sloužilo člověku - ale člověk je zde proto, aby sloužil božstvu tím, že je bude uctívat. Za odměnu bude obdařen jeho přízní. Přizpůsobení Universu a jeho kruhovému pohybu řeší v praktickém životě mnoho potíží, které lidé mají (a možná je máte i vy) a marně s nimi roky bojují. Mizí pocity nespokojenosti, neklid, nejistota, závislost, pocity viny, nedostatek času, touha po nedosažitelném, strádání, závist, potřeba změn, hlad po jídle i po zážitku a další. Snadno lze potom pochopit, že všechno má svůj čas i své místo a nemůžeme sklízet obilí v březnu. Když se to poví takhle, zní to jednoduše, že? Schopnost tančit jako Bohyně má pouze ten, kdo se řídí zákony přírody a Universa, a hlavním zákonem přírody i hlavním zákonem Universa je cyklus. Celý svět se pohybuje v kruzích.

Vše hmotné i nehmotné je podřízeno kruhu. Ano - i celý život každého člověka se odvíjí v různých cyklech, ba sám život je jednou částí cyklu. Den je cyklus, měsíc je cyklus, rok je cyklus. Ale jsou i cykly sedmileté a další, ještě delší. A jsou i cykly mnohem a mnohem delší než lidský život. Pro čarodějnickou praxi je důležité využití dvou základních cyklů, a to cyklu Slunce a cyklu Luny. Tyto cykly zastupují dvě síly, tzv. mužskou a tzv. ženskou, které tvoří svět a z nichž je svět stvořen

Sdílet na Facebooku
Zuzana Antares

Zuzana Antares

Tarot Výklad snů Čarodějnictví Magická poradna

Studuji skryté skutečnosti světa, magické schopnosti člověka a zákonitosti běhu věcí i našeho osudu od roku 1982. V posledních třiadvaceti letech se profesionálně zabývám poradenstvím, které mi předtím bylo koníčkem.

Podobné články

Etická pravidla výkladu osudu

Astrologie a horoskopy Budoucnost Tarot a výklad karet

Věštbou nelze odhalit celou skutečnost, pouze její určitou část. Každý poradce je schopen odhalit jinou část, proto mohou mít různí věštci různé pohledy. Každému člověku během výkladu zdůrazněte, že se můžete mýlit. Tím zabráníte nežádoucí vazbě na vaši věštbu.

Víš, kam mylně investuješ energii?

Tarot a výklad karet

Znáte ten znepokojivý pocit, když zjistíte, kolik práce vás čeká, kolik úkolů je třeba ještě zvládnout, v zaměstnání, doma a vy byste zrovna dnes měli náladu se věnovat jen tomu, co vás...

Horoskop na dnes
Přidej si Zverokruh.cz na plochu! Přidat na plochu