Borovice

Nepokojná Duše, která si pro svůj příchod na svět vybrala právě tento strom, je Duší velmi starou a zná mnohá tajemství, o nichž vypráví legendy a lidské Eposy i báje. Vesmír tady dal znovu šanci Duši, která vlastní už značnou Moudrost a je naplněna touhou obdarovat jí druhé. Její mysl je volná jako vítr na planinách posvátných hor a nepokojný hledající Duch sní o velkém třesku, kde pojem bratrství, rovnosti a svobody, je nejvyšším ideálem lidstva. Právě pro své ideály to má tady v pozemském životě někdy obzvlášť těžké. Děti Borovice jsou velmi nadané i v oblastí matérie a rozumu. Velmi rychle pochopí jak nabýt jistoty ve světe a dokáží se velmi dobře zabezpečit. Finančně a hmotnými statky. Jejich vnímání světa je plastické neb dokáži vidět a cítit věci i lidi jaksi čtyřrozměrně. Souvisí to se schopností vytěžit i ze sebemenší šance pro sebe naprosto fascinující maximum. V tom jsou mistři. Ovšem i tady je Vesmír právě testuje. Dal jim do vínku jak inspiraci tak bohatost mentální. Záleží pouze na nich, čemu v životě dají přednost, co v životě pak převáží. Je to jakoby materiálně - duchovní konflikt pod drobnohledem Vesmírné paměti. Pokud to přeženou na stranu mamonu, stanou se závislými na hmotě, pak jejich Duch ztratí všechnu lehkost a jiskrnost entuziasmu. Rovnováha v mysli, Duši i srdci je tady jediným východiskem a taky úspěšným řešením. Láska je kořením jejich života a taky stavebním kamenem jejich fyzického i psychického zdraví. Partnery k sobě hledají proto velmi těžce, neb ne každý je schopen vydržet neustálý tlak konfrontace abstrakce a zdravého rozumu v neustálém živém kmitočtu denního soužití. Na partnerství proto mnozí časem rezignují a úspěšně se věnují až do pozdního stáří svým zálibám a koníčkům. Dlužno říct, že z jejich řad pochází i řada světově proslulých vynálezců, vědců či badatelů.

Přidej si Zverokruh.cz na plochu! Přidat na plochu