Lípa

Pokud jste dostali do vínku Lípu, máte jistě velmi citlivou až nostalgickou povahu, spíš zádumčivou než živou. Vaše srdce je široké a naprosto dokořán otevřeno pro všechny stejně. Neděláte mezi lidmi rozdíly a to zejména z důvodu, že máte silně vyvinuté sociální cítění. Mezi vámi je nejvíce zdravotních sester, lékařů, sociálních pracovníků, ale taky řádových sester či zaměstnanců útulků pro zatoulaná zvířata. Mezi vámi je i mnoho učitelů a vychovatelů dětí a jste těmi nejlepšími rodiči z celého Lesa. Máte taky nejvíce dětí, jak jinak. Ale tohle berete jako přirozenou náplň vašeho života a podřídíte tomuto poslání vše ostatní. Jako děti máte potíž ustát někdy rány osudu druhých, když se vám přirozeně svěřují se svým trápením a fungujete jako dokonalá zpovědnice. Až schopnost zůstat při tom všem utrpení druhých neosobně nad věcí a být pouze chápajícími naslouchači, vám teprve umožní vyrovnat se s touto zvláštností daru Vrby. Pokud se to včas nenaučíte, můžete i vy propadat depresím, smutku a beznaději jako ti, kteří vás dramatickými událostmi svého života zahrnují. Starosti z nich přenesené zůstanou viset na vašich bedrech a budou vám zatěžovat Duši. Sebereflexe a emoční a duševní očistná hygiena je tady pak velmi nutná a veskrze žádoucí pro uchování pevného zdraví - fyzického i psychického. Vybíráte si vždy problémové partnery. Je to jakoby jste měli na sobě magnet, prostě je přitáhnete. Máte v sobě ovšem konejšivý Dar soucitu a neskonalé laskavosti a tak pokud jste nenarazili přímo na alkoholika, ale pouze na životního ztroskotance, lze ve vašem partnerství posléze vybudovat zdravé a pevné kořeny společné budoucnosti.

Přidej si Zverokruh.cz na plochu! Přidat na plochu