Buk

Člověk narozen pod vlivem Buku je velmi zásadový, charakterní a čestný, ale stejně tak neoblomný a pevný v názorech. To, co u sebe považuje za samozřejmost očekává i od svého okolí. Proto se může druhým zdát, že je až vypočítavý, s nedostatkem soucítění a empatie. Pod slupkou přísnosti a tvrdosti hoří velmi citlivé srdce, které zná i ty nejněžnější záchvěvy soucitu a laskavosti. Ale považuje je za ryze osobní věc, patřící zcela do soukromí. To si také velmi pečlivě hlídá a veškeré detaily z této obasti jsou pro ostatní naprosto tabu. Mezi hnací motor jeho úspěchů v životě patří velká ctižádost a cílevědomost. Umí sjednat pořádek všude kde se octne a má přirozenou autoritu. Není divu, že se velmi hodí pro vedoucí postavení. Jeho cíle jsou vysoké a taky si umí jít tvrdě za svým. Pokud mu něco stojí v cestě, neváhá vystrčit tvrdě lokty a smést vše bez uzardění. Je proto jak obávaným soupeřem na pracovištích tak rivalem v lásce. Právě v intimních vztazích mívá potíže. Vnucuje svému partnerovi svou vůli a své představy, jak vy měl vztah vypadat, což časem naráží na tuhý odpor vyvoleného. Nezřídka bývá i arogantní, aby zlomil nesouhlas nebo odmítnutí. Právě proto k sobě dlouho hledá partnera, který by mu tyto zvláštnosti toleroval. Pokud jej však najde, je mu zcela oddán a dokáže se po dostatečně dlouhé zahřívací době, kdy je ochoten sundat masku opatrnosti a chladu, stát nežnou a vnímavou oporou. Svému partnerovi je poté zcela oddán a totéž ovšem vyžaduje i od něj. Nevěra nebo flirty naprosto nepřicházejí v úvahu! Jako rodič je přísný, potomci si s ním užijí. Snaží se proto co nejdřív dostat z domu, což se jim vesměs úspěšně daří.

Přidej si Zverokruh.cz na plochu! Přidat na plochu