Zpět na články

Výklad karet pro týden 9.-15.1.2023

Inspirace pro jednotlivá znamení v druhém lednovém týdnu.

Výklad karet pro týden 9.-15.1.2023

Týdenní karta pro všechna znamení od 9.1. - 15. 1. 2023

" Mám ráda lidi, kteří mně dovedou vykouzlit úsměv na tváři i v době, kdy jsem vážně na dně."

Beran

Z počátku týdne můžete mít pocit, že vám okolí hází klacky pod nohy a že nesete tíhu celého světa na svých bedrech.

Rozumné bude, přestat se starat o starosti druhých, přestat se kontrolovat, protože toto vytváří tlak a tím se pak vzdalujete od radosti a Lásky.

Zachovejte si klidnou mysl.

Ke konci týdne můžete narazit na jakéhosi škarohlída, který se živí pomluvami a klevetami.

Dobrá rada zní, zachovejte si odstup a nenechte se vtáhnout do těchto nekalých praktik.

Váš odstup se časem zúročí a vy získáte obdiv a respekt okolí.

B ý K

Rodinné štěstí se hlásí o slovo a přeje veškerým finančním transakcím okolo rodiny, uzavírání smluv, investic do rodinného majetku, dědictví.

Je pro to ale něco potřeba udělat a změnit. Zkuste prověřit své zažité konvence, které už je potřeba nahradit a nestavět své úspěchy na přežitých klišé.

Žádá se po vás změna a ti, kdo upřímně věří ve výhru v podobě sázení, to mohou z počátku týdne zkusit.

Závěr týdne se jeví ve znamení energie o které nemáte zatím ani tušení.

Pro někoho to může být potěšující zpráva v zaměstnání ohledně uzavření dlouho táhnoucích se obchodů, povýšení, cestování na služební cestě.

Také je skvělá příležitost urovnat spory.

B L í Ž E N C I

Někteří z vás mohou objevit sklony k sociálnímu cítění, milosrdenství, dobročinnosti.

Vaše laskavost a velkorysost je příležitostí, jak pomoci potřebným a v tyto dny by měla být dvojnásobně zúročena.

Nebojte se však vyjádřit i své potřeby a zároveň naslouchejte potřebám druhých okolo vás.

Nabízí se otázka, na které straně se cítíte výhodněji, na straně má dáti nebo dal? Rozhodující je, kolik energie jste ochotni dát a kolik přijmout.

Koncem týdne bude výhodné zaujmout neutrální stanovisko, protože se může stát, že se budete muset rozhodnout mezi dvěma odlišnými názory.

Ujasněte si, čeho chcete na pracovišti dosáhnout, zda raději vyhovíte povrchním důvodům, které chce vaše okolí nebo raději zvolíte váš odlišný, menšinový postoj.

Jestliže ve vztazích nedokážete jasně a stručně dát najevo, co po partnerovi žádáte, pak se nedivte, že vás kvůli tomu nebere vážně.

Nebuďte k této situaci pokud možno lhostejní a raději zvolte mínění :

odložme na zítřek to, co nemusíme udělat dnes a k ničemu se nezavazujte.

Rak

Začátkem týdne to nejspíš budete vy, kdo bude určovat tón, bude z vás vyzařovat suverenita, přesvědčivost, umění vést tým.

Motivace bude z vašich úst prospěšná celému okolí, protože lidé rádi naslouchají těm, kteří se cítí silní, jdou si za svým cílem a nebojí se jít příkladem

a převzít na svá bedra ty nejtěžší úkoly. A pokud z těchto vlastností splníte třeba jen polovinu, do hry náhle vstoupí starší, sebejistá a diplomatická žena,

která veškeré úkoly dotáhne do zdárného konce.

Konec týdne od vás bude naopak očekávat seberealizaci a to v podobě vyjádření se přes vaše největší talenty.

Určete asi cíl a za tím jděte, v poklidu, abyste mohli vnímat, co k vám samo přichází.

Je vhodný čas pro investování na burze.

Pro ty, kteří chtějí něco udělat pro své zdraví je vhodné navštívit léčitele nebo se poohlédnout po alternativní léčbě.

Je dobré dělat nějakou činnost z radosti a naplnění bez ohledu na finanční ohodnocení.

Lev

Rodinné setkání se všemi generacemi, oslava a plánování rodičovství, zásnub, to všechno je v tento týden nakloněno ke zdárnému prožití.

Rovněž je tady šance napravit něco, co jste dlouho odkládali, jako například doplacení alimentů nebo změnit názor

a přihlásit své ratolesti do jejich oblíbených zájmových kroužků.

I konec týdne je předzvěstí šťastných okamžiků.

Mohou přicházet životní lekce, příznivý zvrat situací, které vás učí rozeznávat koloběh života.

Všechny vaše proměny jsou pro vaše dobro a obohacují vás. štěstí růstu je dar, je větší než ego, a tak není vaší zásluhou.

štěstí se nedá udržet násilím, pokud se bude chtít rozloučit, je dobré ho nedržet. Důvěřujte vesmíru, že vás pošle tam, kde potřebujete být.

Panna

Začátek týdne může být ve znamení zkoušek.

Na které straně se cítíte výhodněji, na straně má dáti nebo dal? Rozhodující je, kolik energie jste ochotni dát a kolik přijmout.

Vaše laskavost a velkorysost je příležitostí, jak pomoci druhým a tím možná u sebe objevíte sklony k sociálnímu cítění.

Nebojte se však vyjádřit i své potřeby a naslouchejte potřebám jiných. Za každou prokázanou pomoc se vám nabízí vrátit dvojnásobek vložených sil.

Buďte tím, kdo rozdává dobro a slibte jen to, co opravdu můžete nabídnout.

Váš dlouho odkládaný nápad se konečně dostane do popředí zájmu a vy za něho můžete obdržet uznání.

To vše se bude prolínat do konce týdne, kdy můžete pocítit, že jste dovršili nějakou životní etapu a dojdete k uvědomění,

jakým směrem se má dál ubírat vaše životní cesta, budete nejspíš hledat nový směr.

Na úrovni vědomí to znamená, že budete vnímat, že je dobré učinit rozhodující krok k seberealizaci vlastní osobnosti.

V oblasti pracovních vztahů si někteří povšimnete, že jste na správném místě a oceníte vzájemnou otevřenost ve vztazích mezi kolegy.

Někde uvnitř sebe víte, že se otevírá splynutí s vesmírem, že se ukončuje nějaký cyklus a přichází nový, slibný začátek.

Pokud potřebujete vycestovat do zahraničí, vhodný je konec tohoto týdne.

V á H Y

Nastal čas, kdy je potřeba se pohnout z místa dál, jenže se zdá, že jste ustrnuli na místě a pro tento dočasný stav nevnímáte možnosti, které už se vám nabízely.

Není divu, že se cítíte bez energie a nejste ten, kdo vytváří tvůrčí nápady. Bylo by dobré odhodit žárlivost, vztek a nepřehlížet druhé okolo sebe.

Možná vám uniklo gesto smíření. Prozkoumejte možnosti a snažte se věcem porozumět, než abyste stagnaci prostě jen přijali.

Tato houževnatost a píle vás může posunout a vy vytvoříte trvalé hodnoty.

Na pracovním poli to znamená, že uskutečníte prospěšné a výnosné obchody, naleznete nové cesty.

Bude oceněna vaše výdrž a píle. Dále tu je šance, že dostanete dobrou radu pro finanční investice.

Kdo hledá alternativní léčbu nebo léčitele, nechť vyčká do konce týdne, který je tomu příznivě nakloněn.

š T í R

Přestože jste si o víkendu odpočinuli a víte, že společnost lidí je povzbuzující, cítíte, že velká

přítomnost lidí je vysilující a pak se může stát, že se budete chtít dočasně odloučenit od všech

radovánek a stáhnete se do ústraní. V samotě nasloucháme jen svým myšlenkách a svému nitru, bez

komentářů druhých. Na druhou stranu to může znamenat i to, že cítíte, že s vámi okolí nekomunikuje

jako dříve a vy jste nedobrovolně odešli do tohoto ústraní.

Zvažte, co je bližší vaší osobě a zamyslete se, co s tím uděláte.

Tato doba se dá využít pro čtení knih a doplění iformací, které časem zúročíte.

Konec týdne bude vyžadovat vaši ochotu přizpůsobit se změnám,

může přicházet mnoho situací najednou. Využijte šance, kdy se začnou vynořovat nová fakta a události.

Žijte teď a tady. Mezi kolegy buďte upřímní a vyvarujte se lehkomyslnosti, přecházející až do naivity.

Střelec

V práci, ve vztazích i ve zdraví se otevírá nový, příznivý cyklus. Někdo může být obdarován nečekaným darem, druhému bude nabídnuta pomoc, kterou by měl přijmout.

štěstí přeje odvážným a těm, co chtějí vyzkoušet nové cesty a to doslova i ty za hranicemi a budou chtít vycestovat.

Odhoďte vše, co vás svazovalo a nedovolilo prožívat svobodu.

V osobních vztazích si někteří mohou všimnout kladných vlastností svého partnera a tím si uvědomit, že je pro ně ten správný.

V další dny budete cítit potřebu si dát více času na promyšlení si dalších kroků, protože budete chtít využít spíše tradice,

než vymýšlet nové nápady. Je dosti možné, že budete pro druhé za perfekcionistu, ale vy víte, že máte raději, aby se věci vyvíjely pomalu a jistě a nebojíte se stereotypu.

Sami nejlépe víte, že přijde čas, kdy rádi zvolíte jiný postup.

Kozoroh

V zaměstnání přinesla vaše snaha a píle určitý mezník, nyní víte, že stojíte na pevném základě.

S důvěrou můžete naplánovat další kroky, protože máte pozitivní vyhlídky vpřed, podložené důvěrou, plánováním a dalekozrakostí.

Lze očekávat úspěch při všech jednáních, díky dobré komunikaci a to nejen na domácí půdě, ale i na obchodních cestách.

Celý tento týden je nakloněn finančním záležitostem a vzájemnému dávání a přijímání.

Využijte své sklony k sociálnímu cítění, milosrdenství, dobročinnosti.

Vaše laskavost a velkorysost je příležitostí, jak pomoci potřebným a v tyto dny by měla být dvojnásobně zúročena.

Nebojte se však vyjádřit i své potřeby a naslouchejte potřebám jiných.

V O D N á Ř

Zkuste vidět a hledat pravdu, najít smysl života, prosadit si své ideály.

Je možné, že se setkáte se zákeřností a atmosféru protkanou bojovnou náladou, lstí a záludností.

Jak v zaměstnání, tak i v partnerském vztahu ze strany partnera. Ale pokud budete ve střehu a připraveni, máte větší šanci tím projít bez úhony.

Konec týdne vám nabízí nějakou lukrativní nabídku či uzavření úspěšného obchodu.

Je proto potřeba mít jasný cíl a vytrvalost, protože se před vámi otevírají cesty bohatství a to jak bohatství finanční, tak i ve vztazích a rodině.

Pokud budete v práci tvořiví, dostane se vám taktéž ocenění. Nezapomeňte ale také na vnitřní bohatství a obohaťte svého ducha.

Pakliže byste usnuli na vavřínech, zůstane vám bohatství vnitřní a to je nejdůležitější životní jistota.

Ryby

V práci i ve vztazích se pokud možno řiďte srdcem i rozumem, pak dokážete vyřešit i těžší úkoly. Buďte spontánní, otevření, vyjadřujte Lásku a pochopení.

Nabízí se vám pár milostných setkání. Také se vám může stát, že budete častěji než jindy nuceni se rozhodnout mezi vícero možnostmi.

Zasnoubili jste se a v práci vás povýšili a vyslali na dlouhodobou služební cestu?

I tady se naskýtá osudové prověření, zda je vaše Láska trvalá a přečká i krátkodobé odloučení. To, co k sobě patří ani vzdálenost nerozdělí.

Další rozhodování může být týkající se dětí nebo starší generace.

Ke konci týdne týdne to nejspíš budete vy, kdo bude určovat jak se budou situace vyvíjet, bude z vás vyzařovat suverenita, přesvědčivost.

Inspirujte druhé, aby ze sebe vydali to nejlepší, to bude prospěšné celému okolí, protože lidé rádi naslouchají těm,

kteří se cítí silní, jdou si za svým cílem a nebojí se jít příkladem. Jste to vy, kdo se nebojí převzít na svá bedra ty nejtěžší úkoly.

A pokud z toho všeho, co by jste chtěli, splníte jen část, vstoupí do hry starší, sebejistá žena, která svou diplomacií veškeré úkoly dotáhne do zdárného konce.

Přeji všem báječný týden.

Denní kartu si můžete poslechnout na mém kanálu https://www.youtube.com/channel/UCe5yoa9zN5L_r7xcVLX1gsg

Výklad pro inspiraci připravila kartářka Ilona.*

Pro osobní výklad se neváhejte ozvat na illa.brejchova@seznam.cz

Podíváme se, co se po vás žádá, co máte pochopit ke zdárnému posunu. Děkuji.

Sdílet na Facebooku
Ilona Brejchová

Ilona Brejchová

Tarot Výklad karet Kyvadlo

Už od nepaměti mě přitahovaly kart, bylinky a tajemno. Nejdříve jsem chodila ke kartářkám sama a při jednom výkladu mi bylo sděleno, že mám předurčeno, abych sama karty vykládala.

Podobné články

Dnešní horoskop pro všechna znamení - 20. 7. 2024

Astrologie a horoskopy Tarot a výklad karet

Karta dne -  10. mečů - pálení mostů. Zbrklé uvažování. „Bez poznání nemůže být nikdo dobrý, kdo je zbrklý hřeší.“ —  Šalamoun 🎀 Výklad  pro inspiraci  vyložila  kartářka Ilona.*

Víš, kam mylně investuješ energii?

Tarot a výklad karet

Znáte ten znepokojivý pocit, když zjistíte, kolik práce vás čeká, kolik úkolů je třeba ještě zvládnout, v zaměstnání, doma a vy byste zrovna dnes měli náladu se věnovat jen tomu, co vás...

Horoskop na dnes
Přidej si Zverokruh.cz na plochu! Přidat na plochu